Ons toeslagbeleid

Wij doen ons best om uw pensioen ieder jaar te verhogen. Het verhogen van de pensioenen noemen we ook wel 'toeslag verlenen' of 'indexeren'. Daarmee proberen we uw opgebouwde pensioen mee te laten groeien met de prijsontwikkeling. Verhoging is alleen mogelijk als onze financiele positie dit toelaat. We kunnen elk jaar besluiten om uw pensioen volledig, gedeeltelijk of niet verhogen. Per 1 januari 2019 hebben wij de pensioenen verhoogd met 1,07%.

Verhoging over de afgelopen jaren

Of u in de toekomst evenveel kunt kopen met uw pensioen als nu hangt af van de verhoging van het pensioen en de stijging van de prijzen. De afgelopen jaren stegen de prijzen en uw pensioen als volgt:

Jaar Stijging van de prijzen* Verhoging pensioen
2018 1,71% 1,07%
2017 1,38% 0,59%
2016 0,32% 0,00%

* Bron: Centraal Bureau voor Statistiek

Toekomstige verhogingen

Elk jaar kijken we of de pensioenen verhoogd kunnen worden. BpfBOUW betaalt de toekomstige verhogingen van uw pensioen uit beleggingsrendement. BpfBOUW moet voldoen aan strenge eisen om de pensioenen te kunnen verhogen. Wilt u weten in welk geval uw pensioen verhoogd kan worden? Kijk dan op bpfbouw.nl/dekkingsgraad.

Verlagen van uw pensioen

De afgelopen jaren is uw opgebouwde pensioen niet verlaagd. Wilt u weten in welk geval uw opgebouwde pensioen verlaagd kan worden? Kijk dan op bpfbouw.nl/dekkingsgraad.

Kunnen wij een jaar de pensioenen niet verhogen? Dan proberen wij dat later alsnog te doen. De gemiste indexatie per 1 januari 2019 is maximaal 8,81%. Wilt u weten in welk geval uw pensioen verhoogd kan worden door herstel met gemiste indexatie? Kijk dan op bpfbouw.nl/dekkingsgraad.

Kunnen wij een jaar de pensioenen niet verhogen? Dan proberen wij dat later alsnog te doen. De gemiste indexatie per 1 januari 2019 is maximaal 9,16%. Wilt u weten in welk geval uw pensioen verhoogd kan worden door herstel met gemiste indexatie? Kijk dan op bpfbouw.nl/dekkingsgraad.

Kunnen wij een jaar de pensioenen niet verhogen? Dan proberen wij dat later alsnog te doen. De gemiste indexatie per 1 januari 2019 is maximaal 9,16%. Wilt u weten in welk geval uw pensioen verhoogd kan worden door herstel met gemiste indexatie? Kijk dan op bpfbouw.nl/dekkingsgraad.

Cao Bouw/Afbouw/Natuursteen

Kunnen wij een jaar de pensioenen niet verhogen? Dan proberen wij dat later alsnog te doen. De gemiste indexatie per 1 januari 2019 is maximaal 6,47%. Wilt u weten in welk geval uw pensioen verhoogd kan worden door herstel met gemiste indexatie? Kijk dan op bpfbouw.nl/dekkingsgraad.

Cao Timmer

Kunnen wij een jaar de pensioenen niet verhogen? Dan proberen wij dat later alsnog te doen. De gemiste indexatie per 1 januari 2019 is maximaal 7,0%. Wilt u weten in welk geval uw pensioen verhoogd kan worden door herstel met gemiste indexatie? Kijk dan op bpfbouw.nl/dekkingsgraad.

Cao Mortel

Kunnen wij een jaar de pensioenen niet verhogen? Dan proberen wij dat later alsnog te doen. De gemiste indexatie per 1 januari 2019 is maximaal 3,21%. Wilt u weten in welk geval uw pensioen verhoogd kan worden door herstel met gemiste indexatie? Kijk dan op bpfbouw.nl/dekkingsgraad.