Ons toeslagbeleid

Wij doen ons best om de pensioenen ieder jaar te verhogen. Het verhogen van de pensioenen noemen we ook wel 'toeslag verlenen' of 'indexeren'. Per 1 januari 2019 hebben wij de pensioenen verhoogd met 1,07%.

De dekkingsgraad geeft een beeld van onze financiƫle positie. Het laat de verhouding zien tussen hoeveel pensioen wij nu en later moeten uitbetalen (verplichtingen) en hoeveel geld wij in kas hebben (vermogen). De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. Bekijk onze maandelijkse (beleids)dekkingsgraad om te zien hoe wij er nu voor staan.

Pensioen mee laten groeien met prijzen

Elk jaar kijken we of de pensioenen verhoogd kunnen worden. Onze ambitie is om de pensioenen mee te laten groeien met de prijzen, zodat u hetzelfde kunt blijven kopen. Kunnen wij een jaar de pensioenen niet verhogen? Dan proberen wij dat later alsnog te doen.

Ieder jaar maken wij een samenvatting van ons toeslagbeleid. Dit noemen we een voorwaardelijkheidsverklaring. Download:

  • Voorwaardelijkheidsverklaring actieve deelnemers;
  • Voorwaardelijkheidsverklaring gepensioneerden;
  • Voorwaardelijkheidsverklaring gewezen deelnemers;
  • Voorwaardelijkheidsverklaring IP AP per cao.