Ons toeslagbeleid

Wij doen ons best om uw pensioen ieder jaar te verhogen. Het verhogen van de pensioenen noemen we ook wel 'toeslag verlenen' of 'indexeren'. Daarmee proberen we uw opgebouwde pensioen mee te laten groeien met de prijsontwikkeling. Verhoging is alleen mogelijk als onze financiële positie dit toelaat. We kunnen elk jaar besluiten om uw pensioen volledig, gedeeltelijk of niet te verhogen. Per 1 januari 2020 verhogen wij de pensioenen met 0,26%.

Verhoging over de afgelopen jaren

Of u in de toekomst evenveel kunt kopen met uw pensioen als nu hangt af van de verhoging van het pensioen en de stijging van de prijzen. Wij houden rekening met de afgeleide consumentenprijsindex (afgeleide CPI). Lees hier meer over op de website van het CBS. Wij berekenen de afgeleide CPI over de periode van september tot september. De afgelopen jaren stegen de prijzen en uw pensioen als volgt:

Jaar Stijging van de prijzen* Verhoging pensioen**
2019 1,64%
0,26%
2018 1,47% 1,07%
2017 1,47% 0,59%
2016 0,00% 0,00%

* Bron: Centraal Bureau voor Statistiek
** Verhogingen gelden per 1 januari van het volgende jaar. Bijvoorbeeld: de verhoging pensioen 0,26 geldt voor het jaar 2020.

Toekomstige verhogingen

Elk jaar kijken we of de pensioenen verhoogd kunnen worden. BpfBOUW betaalt de toekomstige verhogingen van uw pensioen uit beleggingsrendement. BpfBOUW moet voldoen aan strenge eisen om de pensioenen te kunnen verhogen. Wilt u weten in welk geval uw pensioen verhoogd kan worden? Kijk dan op bpfbouw.nl/dekkingsgraad.

Verlagen van uw pensioen

De afgelopen jaren is uw opgebouwde pensioen niet verlaagd. Wilt u weten in welk geval uw opgebouwde pensioen verlaagd kan worden? Kijk dan op bpfbouw.nl/dekkingsgraad.

Verleende en niet-verleende verhogingen

Tabel geeft inzicht in de verleende en niet-verleende verhogingen vanaf 2006.

In het verleden hebben actieve deelnemers, pensioengerechtigden en slapers niet altijd de volledige verhoging van bpfBOUW ontvangen. In bovenstaande tabel wordt inzicht gegeven in de (niet) verleende verhogingen over de afgelopen jaren. 

Opmerkingen bij de tabel:

  • De niet-verleende verhoging is uitgedrukt als percentage van uw pensioen. Het betreft maximale percentages. De daadwerkelijke hoogte van uw totale niet-verleende verhoging is afhankelijk van uw deelname in het verleden bij bpfBOUW en uw status op dat moment. In het algemeen geldt: hoe langer u al deelneemt aan het fonds, hoe hoger uw totale niet-verleende verhoging.
  • Tot 2013 baseerde bpfBOUW de beoogde verhoging op de gemiddelde loonstijging binnen de aangesloten sectoren. Vanaf 1 januari 2013 gaat bpfBOUW voor de beoogde verhoging uit van de prijsontwikkeling. Deze prijsontwikkeling wordt gebaseerd op de afgeleide consumentenprijsindex, zoals door het CBS gepubliceerd.
  • De niet-verleende verhogingen per 1 januari 2009 en 2010 zijn voor een deel komen te vervallen. Volgens het huidige fondsbeleid vervallen niet-verleende verhogingen niet meer.
  • De totaal niet-verleende verhoging is voor pensioengerechtigden en slapers hoger dan voor actieve deelnemers. Dit komt doordat actieve deelnemers op 1 januari 2014 en 2015 meer verhoging hebben ontvangen. Dit is vanuit ontvangen premies gefinancierd.
  • Vanaf 1 januari 2013 is de indexatie voor arbeidsongeschiktheidspensioen gelijk aan de indexatie van pensioengerechtigden en slapers. Voorheen was dit sector afhankelijk.

Voor deelnemers

Grafiek met de verhogingen van de laatste 5 jaar voor actieve delenemers bpfBOUW

Voor pensioengerechtigden en gewezen deelnemers

Grafiek met de verhogingen van de laatste 5 jaar voor pensioengerechtigden en gewezen delenemers bpfBOUW

Kunnen wij een jaar de pensioenen niet verhogen? Dan proberen wij dat later alsnog te doen. De gemiste indexatie per 1 januari 2020 is maximaal 10,31%. Wilt u weten in welk geval uw pensioen verhoogd kan worden door herstel met gemiste indexatie? Kijk dan op bpfbouw.nl/dekkingsgraad.

Kunnen wij een jaar de pensioenen niet verhogen? Dan proberen wij dat later alsnog te doen. De gemiste indexatie per 1 januari 2020 is maximaal 10,67%. Wilt u weten in welk geval uw pensioen verhoogd kan worden door herstel met gemiste indexatie? Kijk dan op bpfbouw.nl/dekkingsgraad.

Kunnen wij een jaar de pensioenen niet verhogen? Dan proberen wij dat later alsnog te doen. De gemiste indexatie per 1 januari 2020 is maximaal 10,67%. Wilt u weten in welk geval uw pensioen verhoogd kan worden door herstel met gemiste indexatie? Kijk dan op bpfbouw.nl/dekkingsgraad.

Cao Bouw/Afbouw/Natuursteen

Kunnen wij een jaar de pensioenen niet verhogen? Dan proberen wij dat later alsnog te doen. De gemiste indexatie per 1 januari 2020 is maximaal 7,94%. Wilt u weten in welk geval uw pensioen verhoogd kan worden door herstel met gemiste indexatie? Kijk dan op bpfbouw.nl/dekkingsgraad.

Cao Timmer

Kunnen wij een jaar de pensioenen niet verhogen? Dan proberen wij dat later alsnog te doen. De gemiste indexatie per 1 januari 2020 is maximaal 8,48%. Wilt u weten in welk geval uw pensioen verhoogd kan worden door herstel met gemiste indexatie? Kijk dan op bpfbouw.nl/dekkingsgraad.

Cao Mortel

Kunnen wij een jaar de pensioenen niet verhogen? Dan proberen wij dat later alsnog te doen. De gemiste indexatie per 1 januari 2020 is maximaal 4,63%. Wilt u weten in welk geval uw pensioen verhoogd kan worden door herstel met gemiste indexatie? Kijk dan op bpfbouw.nl/dekkingsgraad.