Adviseurs en commissies

Onze organisatie bestaat uit adviseurs en commissies die er voor zorgen dat wij ons werk goed doen.

We hebben diverse commissies die ons bestuur ondersteunen en advies geven. Daarnaast hebben we een klachtencommissie en een Adviescommissie Awb.

Namens werkgevers

 • J. Ruis

Namens werknemers

 • Drs. M.B. van Veldhuizen
 • Drs. C.A.J. Bastiaansen (voorzitter)
 • W.J. van Houwelingen
 • F.R. Valkenburg AAG RBA (adviseur)

Namens pensioengerechtigden

 • Drs. M.A. Blomberg

Namens werkgevers

 • R.M. Schoutsen AAG
 • Mr. L.J.H. Ceelen (voorzitter)

Namens werknemers

 • A. van den Brink CPE

Onafhankelijke deskundige tevens voorzitter

 • J.H.G. Snijders MBA

Namens werkgevers

 • H.G.M. Zaan

Namens pensioengerechtigden

 • Drs. T.E. Monzón RA (expert)
 • Mr. N. van den Berg CPE CPV

Onafhankelijke deskundige tevens voorzitter

 • Drs. R.E. Hulshof RBA

Namens werkgevers

 • Drs. C.A.J. Bastiaansen

Namens werknemers

 • W.J. van Houwelingen CPE
 • A. van den Brink CPE 
 • Drs. C.A.M. van Eggermond MBA (expert)
 • Dr. P.M.A. Eichholtz (adviseur)
 • Drs. M.J.M. Jochems (adviseur)

De drie leden van de klachtencommissie zijn in dienst van de uitvoerder van de pensioenregeling: APG.

 • J. Westerveld (voorzitter)
 • Drs. J.A. Buskens CPC (secretaris)
 • J.M. van Gelderen Actuarieel Analist AG (algemeen lid)

Downloads

De adviescommissie Awb adviseert het bestuur over ingediende bezwaren. Het bestuur neemt uiteindelijk een besluit. De adviescommissie Awb bestaat uit drie leden.

 • Mr. R.A.A. Duk (voorzitter)
 • Mr. B.W. Koopmans (secretaris)
 • M. Lalta AAG (algemeen lid)

De procedure die de adviescommissie Awb gebruikt, is beschreven in het reglement Awb-bezwarenprocedure vrijstellingsverzoeken.

Downloads