Ontvang je vervroegd een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten)? Dan gaan we ervoor zorgen dat je 100% pensioen blijft opbouwen, tot 2 jaar na je eerste ziektedag.

Artikel uit december 2020

Kun je door langdurige ziekte niet werken?

Dan moet je werkgever de eerste 2 jaar salaris doorbetalen. Dit is meestal niet je hele salaris. Daardoor betalen jij en je werkgever minder pensioenpremie. En bouw je minder pensioen op. Wij zorgen er dan voor dat je pensioenopbouw die eerste 2 jaar 100% blijft. Kun je na die 2 jaar helemaal niet meer werken? Dan zou je een IVA-uitkering van UWV kunnen ontvangen. Is voor het einde van die 2 jaar al duidelijk dat je helemaal niet meer kunt werken? Dan krijg je die IVA-uitkering misschien al eerder. Dit heet een vervroegde IVA-uitkering. 

100% pensioenopbouw in de eerste 2 jaar

Op dit moment is de pensioenopbouw bij een vervroegde IVA-uitkering de eerste 2 jaar geen 100%. Dit gaan we veranderen. Krijg je een vervroegde IVA-uitkering, dan gaan we je pensioenopbouw aanvullen tot 100%. Dit doen we tot 2 jaar na het moment waarop je ziek bent geworden.

Voor wie?

Heb je vanaf 1 januari 2020 een vervroegde IVA-uitkering toegekend gekregen? Dan krijg je voor 1 juli 2021 een aanvulling op je pensioenopbouw. Hierdoor hoef je zelf niets te doen. Kijk voor meer info op bpfbouw.nl/arbeidsongeschikt.