Dekkingsgraad bpfBOUW omhoog naar 125,1%

26 januari 2022

De actuele dekkingsgraad is in de laatste 3 maanden van 2021 van 122,2% naar 125,1% gestegen. De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden) groeide ook, van 115,9% naar 119,3%.

De dekkingsgraad laat zien hoe financieel gezond bpfBOUW is. ‘De financiële situatie van ons pensioenfonds is in de laatste maanden van 2021 verder verbeterd. Hierdoor hebben we de pensioenen in 2022 kunnen verhogen met 1,76%’, zegt Eline Lundgren, bestuursvoorzitter namens werknemers en pensioengerechtigden.

Waarde bezittingen stijgt harder dan verplichtingen

De dekkingsgraad zegt iets over de verhouding tussen bezittingen en verplichtingen van een pensioenfonds. Bezittingen zijn zaken waarin we beleggen, zoals aandelen en vastgoed. Verplichtingen zijn alle pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen.

In het laatste kwartaal van 2021 werden onze bezittingen 3,6% meer waard, onder andere door gestegen aandelenkoersen en goede behaalde rendementen op vastgoed. Eind december 2021 waren onze bezittingen 77,82 miljard euro waard. De verhoging van de pensioenen per 1 januari 2022 zorgde voor meer verplichtingen. Die groeiden met 1,2% naar 62,22 miljard euro. 

Lees voor meer informatie over onze beleggingen het persbericht. Bekijk ook het korte overzicht van de feiten bij het persbericht.