De pensioenen worden niet verhoogd in 2024

24 november 2023

Het bestuur van bpfBOUW heeft besloten de pensioenen per 1 januari 2024 niet te verhogen. We snappen dat dit een teleurstellende boodschap zal zijn. Daarom leggen we uit waarom we de pensioenen nu niet verhogen.

We proberen de pensioenen ieder jaar te verhogen. Dit doen we volgens de regels die in ons toeslagbeleid zijn opgenomen. Zo konden we de pensioenen per 1 januari 2023 verhogen met 14,52%. 

Wat staat er in ons toeslagbeleid?

Om de pensioenen per 1 januari 2024 te kunnen verhogen, kijken we in ons beleid naar de door het CBS berekende ontwikkeling van de prijzen tussen september 2022 tot en met september 2023. De prijzen daalden in deze periode met gemiddeld 1,39%. In ons beleid staat dat we bij een daling van de prijzen de pensioenen niet verhogen. We vinden het als bestuur belangrijk om vast te houden aan ons huidige beleid.

Eline Lundgren, bestuursvoorzitter van bpfBOUW: “Begin dit jaar hebben we de pensioenen met 14,52% verhoogd. Dat was heel mooi en deelnemers waren daar blij mee. Ik begrijp heel goed dat onze deelnemers nu teleurgesteld zijn omdat de pensioenen bij bpfBOUW begin volgend jaar niet weer verhoogd worden.

De prijzen voor energie zijn het afgelopen jaar gedaald. Tegelijkertijd weten we dat de kosten voor bijvoorbeeld eten en drinken hoger liggen dan een jaar geleden. De door het CBS berekende cijfers gaan over een gemiddelde prijsontwikkeling. De ontwikkeling over de periode van september 2022 tot en met september 2023 geeft geen aanleiding voor het verhogen van de pensioenen. Omdat dit niet aansluit op wat onze deelnemers ervaren aan de kassa, kan ik teleurstelling begrijpen.”

Vraag & antwoord

We proberen de pensioenen ieder jaar te verhogen. Want door je inkomen (zoveel mogelijk) mee te laten groeien met de stijging van de prijzen blijft je koopkracht stabiel. Zo'n verhoging noemen we indexering. 

We hanteren hiervoor de cijfers die het CBS deelt. BpfBOUW kijkt naar de afgeleide CPI. Die bedroeg in september 2022 127,63 en in september 2023 125,85. Uit de berekening (125,85/127,63) - 100% volgt een prijsontwikkeling van –1,39%.

Dit is in het pensioenreglement van bpfBOUW opgenomen. We kijken altijd naar de prijsontwikkeling van september tot en met september van het voorgaande jaar. En de afgeleide CPI.

Dit besluit gaat alleen over wel of niet verhogen per 1 januari 2024. Volgend jaar kijkt het bestuur van bpfBOUW opnieuw of de pensioenen verhoogd kunnen worden.

Meer weten?

Je leest hier meer over ons toeslagbeleid.