Belangenbehartigers

Er zijn verschillende organisaties die op diverse manieren betrokken zijn bij bpfBOUW.

Werkgevers­organisaties

Hier vindt u diverse organisaties van werkgevers in de Bouwnijverheid.

Werknemers­organisaties

Dit zijn de werknemersorganisaties van Bouw & Infra.

Organisaties voor gepensioneerden

Er zijn verschillende organisaties die opkomen voor de belangen van gepensioneerde deelnemers.