Maxime Verhagen, de voorzitter van Bouwend Nederland, is het eens met de plannen van het kabinet om de stikstofuitstoot drastisch te verminderen. De bouw moet daar een bijdrage aan leveren. 'We kunnen de bouwlogistiek slimmer maken.'

Artikel uit maart 2021

Stikstof is tegenwoordig een belangrijk onderwerp. Waarom?

In Nederland wordt te veel stikstof uitgestoten die schadelijk is voor kwetsbare en beschermde natuur in Natura 2000-gebieden. De Raad van State heeft in mei 2019 gezegd dat we de stikstoofuitstoot flink moeten verminderen.

Is stikstof een probleem voor de bouwsector?

Ja, hoewel de stikstofuitstoot tijdens het bouwen zelf minimaal is. Maar het gaat om de uitstoot van wat er gebouwd is. Denk bijvoorbeeld aan wegen en grootschalige woonwijken dicht bij natuurgebieden. Als de stikstofuitstoot niet voldoende afneemt, krijgen de bouwers geen vergunning om die projecten te bouwen. 

Hoe kijkt u naar het stikstofakkoord dat het kabinet eind vorig jaar afsloot?

Het is een belangrijke eerste stap, maar het probleem is nog niet opgelost. De stikstofuitstoot zal verder omlaag moeten om ook de wegen en grote woonwijken te kunnen bouwen waar Nederland om zit te springen. 

Volgens de nieuwe 'stikstofwet' mag Nederland in 2035 nog maar de helft van de stikstof uitstoten die nu de lucht in wordt geblazen. Is dat haalbaar?

Met die doelstelling is op zich niets mis, alleen vinden wij wel dat iedereen die vervuilt in gelijke mate moet helpen om die uitstoot te verminderen. Landbouw, industrie, verkeer en ook de bouw moeten een in verhouding even grote bijdrage leveren.

Er wordt vaak gesproken over 'stikstofruimte'. Wat heeft de bouw ermee te maken?

Om nieuwe economische activiteiten mogelijk te maken moet de bestaande uitstoot eerst omlaag. Anders hebben we niet genoeg ‘ruimte’ voor de stikstofuitstoot die veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld het gebruik van nieuwe wegen en woonwijken in de buurt van natuur. 

Wat kan de bouw zélf doen om de stikstofuitstoot omlaag te brengen?

We kunnen de bouwlogistiek slimmer maken en ervoor zorgen dat ons materieel sneller emissievrij wordt. Ook kunnen we meer natuurinclusief (milieuvriendelijk, red.) gaan bouwen en grondstoffen hergebruiken. 

Gaat het snel genoeg met de verduurzaming van de sector?

Nee. Duurzaamheid speelt een te kleine rol bij de gunning van nieuw werk. De bouw moet meer innoveren en digitaliseren om de verduurzaming van onze gebouwde omgeving mogelijk te maken. Dat is een enorme opgave. De sector kan daarin nog beter samenwerken met de wetenschap en de overheid.

U komt uit de politiek. Wat trekt u zo aan de bouwsector?

De bouw en de infra is een prachtige, dynamische sector die werkt aan oplossingen voor Nederland. We bouwen huizen voor mensen, maken mobiliteit mogelijk en werken keihard aan de verduurzaming van onze gebouwde omgeving. Het zijn stuk voor stuk opdrachten met een grote maatschappelijke meerwaarde. Dat is ook de verbintenis met mijn vroegere werk in de politiek. Je wilt de wereld beter achterlaten dan je hem hebt aangetroffen. 

Hoe ziet u de toekomst?

Ik zie de toekomst zeer positief in, zeker op de iets langere termijn. De bouw en de infra bieden mooie carrièrekansen voor heel veel mensen, op alle niveaus. We zijn een steunpilaar onder de Nederlandse economie en de vraag naar nieuwe woningen, mobiliteit en verduurzaming blijft groot. De politiek moet er wel alles aan doen om ons werk mogelijk te maken.

Stikstof

Stikstof is op zich niet schadelijk voor mens en milieu. Het is een kleur- en reukloos gas dat overal om ons heen is. 78% van alle lucht bestaat uit stikstof. Wél schadelijk zijn stikstofverbindingen in de lucht: stikstofoxiden (een verbinding met zuurstof) en ammoniak (een verbinding met waterstof). Stikstofoxiden komen vooral in de lucht terecht door uitlaatgassen van het verkeer en de uitstoot van industrie. Ammoniak komt vooral van dieren in de veeteelt.

Meer over Maxime Verhagen

Maxime Verhagen (Maastricht, 1956) zat ruim 25 jaar namens het CDA in de politiek. Hij was onder meer lid van de gemeenteraad in Oegstgeest, lid van het Europees Parlement, fractievoorzitter in de Tweede Kamer, minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier. In 2013 werd hij voorzitter van Bouwend Nederland.