Met een pensioen spaar je niet alleen voor je eigen oude dag, je zorgt ook dat je partner en kinderen goed verzorgd achterblijven. Maar wat is een nabestaandenpensioen precies? En wie komt daar eigenlijk voor in aanmerking?

Wat is het nabestaandenpensioen?

Het nabestaandenpensioen is een verzamelnaam. Eigenlijk hebben we het over twee afzonderlijke zaken: een partnerpensioen (dat bouw je op) en een wezenpensioen (dat is verzekerd). Partner en kinderen kunnen in de meeste gevallen een uitkering krijgen als degene die het pensioen heeft opgebouwd overlijdt. 

Bij bpfBOUW bouwt iedere actieve deelnemer partnerpensioen op, dus ook als je geen partner hebt. Het partnerpensioen is bestemd voor je huidige partner en is een levenslange uitkering. Deze gaat in vanaf het moment dat jij overlijdt en eindigt wanneer je partner overlijdt. Voor de kinderen is er wezenpensioen. Dat wordt uitgekeerd vanaf het moment dat je overlijdt tot je kind 18 jaar wordt. Als kinderen studeren krijgen ze het tot maximaal hun 27e levensjaar. Het wezenpensioen is automatisch geregeld. Je hoeft niet aan ons door te geven dat je kinderen hebt. Het maakt niet uit of het gaat om biologische kinderen of geadopteerde kinderen.

Moet ik mijn partner aanmelden?

Als je in Nederland getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, hoef je niets te doen. De gemeente geeft dat aan bpfBOUW door. Ben je in het buitenland getrouwd? Dan stuur je bpfBOUW de kopie van de trouwakte om te zorgen dat de partner na je overlijden partnerpensioen krijgt. 

Wanneer je voor een samenlevingscontract bij de notaris bent geweest, moet je zelf je partner aanmelden via Mijn Bouwpensioen. Als je samenwoont zonder samenlevingscontract heeft je partner mogelijk recht op partnerpensioen. De partner moet dit dan na je overlijden zelf aanvragen en bewijzen dat hij of zij gezien kan worden als jouw partner. Je bespaart jouw partner deze moeite door een samenlevingscontract af te sluiten en je partner aan te melden.

Wat gebeurt er als je gaat scheiden of uit elkaar gaat?

Bij een echtscheiding wordt het partnerpensioen dat je hebt opgebouwd tot je ging scheiden gereserveerd voor de ex-partner. Dit noemen we bijzonder partnerpensioen. Onder de ex-partner verstaan we degene met wie je getrouwd was, een geregistreerd partnerschap had of met wie je een door de notaris opgesteld samenlevingscontract had. 

De ex-partner kan afstand doen van het bijzonder partnerpensioen. Dat wordt dan geregeld in het echtscheidingsconvenant of er wordt een afstandsverklaring getekend. Je nieuwe partner waarmee je trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of een samenlevingscontract afsluit, heeft dan recht op het bijzonder partnerpensioen waar de ex-partner afstand van heeft gedaan.

Ziet je ex-partner niet af van het bijzonder partnerpensioen? Dan wordt alleen het partnerpensioen dat je opbouwt na de wettelijke beëindiging van de relatie met je ex-partner gereserveerd voor jouw nieuwe partner.

Wat moet er worden geregeld bij overlijden?

Nabestaanden in Nederland hoeven daar niets voor te regelen. BpfBOUW hoort van de gemeente dat je overleden bent. Binnen een maand na de melding van het overlijden ontvangen de nabestaanden een aanvraagformulier. In sommige gevallen wordt het partnerpensioen zelfs automatisch uitgekeerd. 

Ben je in het buitenland overleden, dan moeten je nabestaanden dit wel aan bpfBOUW doorgeven. Woonde je ongehuwd samen zonder samenlevingscontract? Of had je wel een samenlevingscontract, maar je partner niet bij bpfBOUW aangemeld? Dan moeten je nabestaanden contact opnemen met bpfBOUW om in aanmerking te kunnen komen voor partnerpensioen.

Maakt het voor de hoogte van het nabestaandenpensioen uit of je overlijdt voor of na je pensioendatum?

Als je met pensioen gaat, maak je keuzes die de hoogte van het partnerpensioen mogelijk beïnvloeden. Bijvoorbeeld of je partnerpensioen omzet in ouderdomspensioen. Ga je eerder met pensioen? Dan kan dit ook invloed hebben op het partnerpensioen. Wanneer je na je pensioendatum overlijdt, krijgt je partner het partnerpensioen dat het resultaat is van de pensioenkeuzes die je hebt gemaakt. Overlijd je voor je pensioendatum, terwijl je tot dat moment werkte en pensioen opbouwde bij bpfBOUW? Dan krijgt je partner het opgebouwde partnerpensioen plus het partnerpensioen dat je had kunnen opbouwen bij een ongewijzigde voortzetting tot aan je 67e. 

De leeftijd van je partner speelt ook een rol voor de hoogte van het partnerpensioen. Wanneer je partner meer dan tien jaar jonger is, krijgt deze minder partnerpensioen. Dat gebeurt in trapjes van 2,5 procent per jaar. Is het leeftijdsverschil bijvoorbeeld 12 jaar? Dan korten we het partnerpensioen met 5 (2 x 2,5) procent. Dit geldt niet voor partnerpensioen dat is opgebouwd vóór 1 januari 1987 in de Dagafhankelijke Pensioenregeling (DAP). 

De hoogte van je partner- en wezenpensioen zie je op Uniform Pensioenoverzicht en in Mijn Bouwpensioen. Dit artikel behandelt de huidige status van het nabestaandenpensioen. Er wordt gewerkt aan verandering van de regels. Hoe dat er precies uit zal zien, is nog onzeker. Je blijft hiervan op de hoogte via bouwpensioen.nl en bpfbouw.nl