Nieuwe regeling voor werknemers in een bouwplaatsfunctie

Hoe zit dat?

Artikel uit september 2020

Nieuwe regeling voor werknemers in een bouwplaatsfunctie

Heb je een bouwplaatsfunctie in de sector Bouw & Infra of Afbouw? En voldoe je aan de voorwaarden van de zwaarwerkregeling (Bouw & Infra) of de zware beroepenregeling (Afbouw)? Dan kun je vanaf 2021 maximaal drie jaar voor jouw AOW-leeftijd stoppen met werken. De hoogte van je pensioen verandert hierdoor niet.

Je kunt nog geen aanvraag doen voor deze regeling.

Eerst moet er een reglement komen. Daar zijn cao-partijen nu mee bezig. Het is al wel bekend dat de regeling geldt tot en met 31 december 2025. Als er meer informatie bekend is, lees je dit op zwaarwerkregeling.nl/ en/of mijnafbouw.nl/zware-beroepen-regeling/.

Dit is een aanvullende bedrijfstakeigen regeling. Als je hiervan gebruikmaakt, heeft dit geen gevolgen voor het pensioen dat je van bpfBOUW krijgt.

Voldoe je niet aan de voorwaarden van deze regeling?

Ook dan kun je mogelijk eerder met pensioen. Als je pensioen opbouwt bij bpfBOUW heb je standaard die keuze. In veel gevallen bestaat er recht op een aanvullingsregeling (55min). Dit kan ook worden gebruikt in de periode voor de AOW-leeftijd. Het pensioen dat je van bpfBOUW krijgt wordt dan wel lager dan wanneer het op de AOW-leeftijd ingaat. BpfBOUW betaalt jouw pensioen dan namelijk over een langere periode uit.

Lees meer