Ons kortingsbeleid

Korten betekent het verlagen van de pensioenen. Wij hebben uw pensioen nog nooit hoeven te verlagen. Ook op dit moment is van verlagen geen sprake.

Voor het geval dat het in de toekomst slechter gaat, hebben wij een kortingsbeleid opgesteld.
Wij werken aan herstel. Dat moet van de regering. Omdat de dekkingsgraad erg laag was. Jaarlijks stellen we een herstelplan op. In dit plan staat aangegeven hoe we ervoor zorgen dat onze dekkingsgraad stijgt en op peil blijft. Ieder jaar evalueren we of dat gelukt is. Werkt het herstelplan niet, dan grijpen wij in. Samen met cao-partijen kijken wij of er andere maatregelen mogelijk zijn om de dekkingsgraad te verhogen. Zijn die er niet, dan moeten wij de pensioenen verlagen. Bekijk een samenvatting van het herstelplan van 2017.
Naast het herstelplan hebben we een financieel crisisplan opgesteld. Hierin staat beschreven welke maatregelen we treffen als we in de toekomst opnieuw met een crisis te maken krijgen. Bekijk het financieel crisisplan van 2016.
Als we verlagen, verlagen we het pensioen voor iedereen. Met hetzelfde percentage. Of u nu deelnemer bent, gepensioneerd of vroeger deelnemer was. De regels voor het verlagen van het pensioen zijn gewijzigd.

Herstellen als het beter gaat

Als wij de pensioenen moeten verlagen, proberen we dat later te herstellen. Maar dat kan alleen als we daar voldoende geld voor hebben. Wij zijn namelijk niet verplicht om de verlaging van de pensioenen te herstellen. Mochten we de pensioenen ook niet hebben verhoogd in deze periode, dan kijken we na het herstellen van de pensioenen of dit ook nog mogelijk is. Ook hier geldt dat dit alleen kan als we voldoende geld hebben.