Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan behartigt de belangen van deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. Als u een pensioen bij ons ontvangt, kiest u wie er namens pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan komt.

Het verantwoordingsorgaan geeft ieder jaar haar oordeel over:

 • Het handelen van het bestuur;
 • Het uitgevoerde beleid;
 • De keuzes voor de toekomst.

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur daarnaast over onderwerpen die in de Pensioenwet staan. Bekijk het Reglement Verantwoordingsorgaan.

Ieder lid van het verantwoordingsorgaan heeft een zetel namens één van de onderstaande groepen:

Namens werkgevers

 • A.A. Boot (fungerend voorzitter) 
 • J.J. Hoekman
 • mr. J.A.H. Pustjens (voorzitter werkgeverszijde)

Namens werknemers

 • H.L.Th.A.C. van Ekert
 • L. Faro (voorzitter werknemerszijde) 
 • J.E. de Jong
 • F.A.M. Sterks

Namens pensioengerechtigden

 • Th.A. Andriessen (voorzitter namens pensioengerechtigden) 
 • A. de Groot
 • T.J.M. Meulemans
 • L.J. Oomen
 • J.S. Sens
 • Ir. Tj. Visser

Waarnemer

 • Mr. C.F. Woortman (waarnemend namens werkgevers)
De pensioengerechtigde leden van het verantwoordingsorgaan worden iedere vier jaar opnieuw gekozen. Van 3 tot en met 17 april 2018 zijn er daarom verkiezingen.