Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan behartigt de belangen van deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. Als u een pensioen bij ons ontvangt, kiest u wie er namens pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan komt.

Het verantwoordingsorgaan geeft ieder jaar haar oordeel over:

 • Het handelen van het bestuur;
 • Het uitgevoerde beleid;
 • De keuzes voor de toekomst.

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur daarnaast over onderwerpen die in de Pensioenwet staan. Bekijk het Reglement Verantwoordingsorgaan.

Ieder lid van het verantwoordingsorgaan heeft een zetel namens één van de onderstaande groepen:

Namens werkgevers

 • Drs. A.A. Boot
 • J.J. Hoekman
 • Mr. J.A.H. Pustjens (voorzitter werkgeverszijde)

Namens werknemers

 • H.L.Th.A.C. van Ekert
 • L. Faro (voorzitter werknemerszijde) 
 • J.E. de Jong
 • T.B.J. Oude Hesselink

Namens pensioengerechtigden

 • E.C. de Weij-de Wit (VG VolkerWessels)
 • T.P.L.M. van Beek (BAM gepensioneerden)
 • Th.A. Andriessen (FNV)
 • L.J. Oomen (FNV)
 • J.S. Sens (FNV)
 • T.J.M. Meulemans (CNV) (fungerend voorzitter)

Waarnemer

 • Mr. C.F. Woortman (waarnemend namens werkgevers)