Bestuur

Ons bestuur heeft veertien leden en bestaat uit:

 • vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouw;
 • gepensioneerden;
 • twee onafhankelijke deskundigen.

Namens werkgeversorganisaties

 • Drs. Ing. C.A.J. Bastiaansen, plaatsvervangend voorzitter (Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven)
 • Mr. L.J.H. Ceelen (Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven)
 • R.M. Schoutsen AAG (Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven)
 • Drs. A.A. Boot, secretaris (Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven)
 • Vacature
 • Vacature

Namens werknemersorganisaties

 • E. Lundgren, voorzitter (FNV)
 • C.H. van Beijeren (CNV)
 • E. Deuling (FNV)

Namens pensioengerechtigden

 • Drs. M.A. Blomberg, secretaris
 • Mr. N. van den Berg CPE CPV
 • Drs. C. Steenmeijer RA

Onafhankelijke deskundigen

 • Drs. C.A.M. van Eggermond MBA
 • J.H.G. Snijders MBA

Beslissingen van het bestuur hebben vaak gevolgen voor veel mensen. Daarom nemen zij die beslissingen zorgvuldig en vragen zij andere instanties om advies. Voor het bestuur een beslissing neemt, overleggen zij in ieder geval met:

Adviserend actuaris

Een adviserend actuaris is iemand die precies kan uitrekenen wat de risico's zijn van een beslissing. Bij sommige beslissingen moet het bestuur verplicht de mening van de adviserend actuaris vragen. Omdat de reglementen dat voorschrijven. In andere gevallen vraagt het bestuur de adviserend actuaris om advies omdat zij dit zelf nodig vindt.

Bestuursbureau

Het bestuursbureau bestaat uit onafhankelijke deskundige functionarissen die het bestuur en de bestuurlijke commissies ondersteunen.
De directeur van het bestuursbureau is drs. D. van As RA.
Het bestuursbureau voert de volgende taken voor het bestuur uit:

 • Advies geven: behalve over vermogensbeheer en actuariële zaken;
 • Optreden als ambtelijk secretariaat;
 • Voorbereiden van contracten met uitvoeringsorganisaties en andere instellingen;
 • Organiseren van bestuursvergaderingen;
 • Analyseren en besluiten over individuele gevallen;
 • Meewerken aan communicatie en publicaties.

Uitvoeringsorganisaties

APG doet de administratie van bpfBOUW. En het vermogensbeheer. Het beheer van de beleggingen in vastgoed doet Bouwinvest. We noemen APG en Bouwinvest uitvoerders. We spreken ieder jaar een jaarplan en een begroting af met onze uitvoerders. Zij houden het bestuur vervolgens op de hoogte van wat ze doen. Het bestuur krijgt ieder kwartaal een rapport van de uitvoerders.