Pensioenpremie... Hoe zit dat precies? We beantwoorden 5 vragen over pensioenpremie.

Artikel uit juli 2021

1. Waarom betaal ik premie (en wat krijg ik ervoor terug)?

Van de overheid krijg je een basispensioen: AOW. Om deze basis aan te vullen, bouw je extra pensioen op via bpfBOUW. Hier betalen jij en je werkgever premie voor. Het pensioen dat je daarmee opbouwt dient vanaf je pensioendatum als inkomen zolang je leeft. 

Maar dat is niet alles wat je terugkrijgt voor de premie die je betaalt. Kom je te overlijden? Dan krijgt je partner in de meeste gevallen partnerpensioen. Als je nog jonge kinderen hebt, krijgen zij wezenpensioen. Word je arbeidsongeschikt? Dan gaat je pensioenopbouw voor een deel door en betaal je zelf geen premie meer (als je aan de voorwaarden voldoet). Daarnaast krijg je mogelijk een arbeidsongeschiktheidspensioen. Kijk hier voor meer informatie over jouw pensioen.

2. Hoeveel premie betaal ik (en hoeveel betaalt mijn werkgever)?

Op je loonstrook zie je hoeveel jij elke maand betaalt voor je pensioen. Dit hangt af van hoeveel je verdient en in welke sector je werkt. Elke sector heeft namelijk zijn eigen cao-afspraken. Dus ook de afspraken over welk deel van de pensioenpremie je werkgever betaalt, verschillen per sector.

Werkgevers betalen in 2021 in elk geval minimaal de helft (50%) van de totale pensioenpremie voor hun werknemers. Wil je weten hoeveel je werkgever minimaal voor jouw pensioen betaalt? Kijk dan hier. Het deel van de premie dat je werkgever niet betaalt, betaal jij zelf. Je werkgever houdt dit in op jouw loon en maakt de totale premie over naar bpfBOUW.

3. Wat doet bpfBOUW met de premie die ik betaal?

We hebben geld nodig voor de pensioenopbouw van onze actieve deelnemers en het betalen van pensioen aan pensioengerechtigden. Daarom doen we elke dag ons uiterste best om de gezamenlijke pensioenpot te laten groeien. Dat doen we door de premies die we ontvangen te beleggen. Dat levert het meeste geld op. Meer dan sparen. Zouden we niet beleggen, dan zouden onze pensioenen lager zijn. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Maar door dat op verschillende manieren te doen, worden die kleiner. We beleggen bijvoorbeeld in aandelen én in duurzaam vastgoed.

4. Hoe wordt de hoogte van de premie bepaald?

Ieder jaar stellen we de hoogte van de premie vast. Hiervoor kijken we onder andere hoeveel geld we nodig hebben voor de pensioenopbouw van onze actieve deelnemers. Bijvoorbeeld voor het ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. En we kijken hoeveel er nodig is voor de dekking van bepaalde risico’s. Zo krijg je bijvoorbeeld (als je aan de voorwaarden voldoet) premievrije pensioenopbouw en eventueel een arbeidsongeschiktheidspensioen als je arbeidsongeschikt wordt.

Een groot deel van de pensioenuitkeringen vindt (ver) in de toekomst plaats. Daardoor hebben we tijd om de premie te beleggen, zodat de premie meer waard wordt. Bij de berekening van de premie kijken we daarom naar het verwachte rendement van onze beleggingen.

5. Moet iedereen premie betalen?

In principe betaalt iedere actieve deelnemer pensioenpremie. Alleen als je arbeidsongeschikt raakt, hoef je geen premie te betalen voor het deel dat je niet werkt. Je pensioenopbouw gaat dan wel (voor een deel) door. Dit heet premievrije pensioenopbouw. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen om hiervoor in aanmerking te komen. 

Word je werkloos en krijg je een WW-uitkering? Dan heb je vanuit je eigen cao mogelijk ook recht op premievrije pensioenopbouw. Dit vraag je in dat geval zelf aan. Lees meer over premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid en premievrije pensioenopbouw bij werkloosheid .