Bedrijfstakeigen regelingen (BTER)

Veel sectoren binnen de bouw kennen bedrijfstakeigen regelingen (BTER). Werknemers en werkgevers krijgen hieruit vergoedingen en aanvullingen betaald. Bijvoorbeeld voor seniorendagen, cursusdagen, extra roostervrije dagen of de bonus bij re-integratie.

Als je bent aangemeld bij bpfBOUW, lever je via je pensioenaangifte ook direct de gegevens voor BTER aan. Naast de pensioenpremie, zie je dus ook iedere periode de premie voor BTER terug op je factuur. In de sector Bouw & Infra regel je daarnaast zelf nog je bijdrage aan het Tijdspaarfonds.

question-step-06e01a5a9b

Welke BTER van toepassing zijn hangt af van je sector. We helpen je graag op weg. Binnen welke sector val je of je werknemer?

final-step-46276f6303

U wilt meer weten over de BTER voor Afbouw of Natuursteen

De sectoren Afbouw en Natuursteen hebben een bedrijfstakeigen fonds:

  • Opleidings- en Ontwikkelingsfonds. Het fonds biedt de mogelijkheid van een aanvulling van de pensioenpremie bij werkloosheid. Ook is er onder andere compensatie bij de 80/90/100-regeling, kortdurend zorgverlof, palliatief verlof & rouwverlof.

Meer informatie over deze regeling vindt u op de site van de BTER Afbouw.

final-step-c881698881

U wilt meer weten over de BTER voor Mortel- en morteltransport of Baksteen

Binnen deze sectoren zijn geen bedrijfstakeigen regelingen.

final-step-9ceb312a22

U wilt meer weten over de BTER voor Bikudak

De sector Bikudak heeft haar bedrijfstakeigen regelingen samengebracht in: 

  • SF BIKUDAK. Dit fonds verstrekt bijdragen in de kosten van cursussen van werknemers en onderaannemers aan werkgevers. Ook biedt het fonds vergoedingen aan werkgevers bij verlof van hun werknemers in verband met stervensbegeleiding en rouw. Verder verzorgt het fonds de opbouw van ouderdomspensioen voor werklozen die vóór werkloosheid in de sector werkten.

U betaalt daarnaast ook een bijdrage aan de arbeidskosten voor onderaannemers, met of zonder personeel.

Meer informatie over deze en andere regelingen van dit fonds vindt u op de site van CAO BIKUDAK.

final-step-304b7cc8dd

U wilt meer weten over de BTER voor Bouw & Infra

Bent u aangesloten bij bpfBOUW en actief in de Bouw & Infra? Deze bedrijfstakeigen fondsen ziet u automatisch terug op uw factuur als u pensioenaangifte heeft gedaan: 

  • Het aanvullingsfonds. Hiermee worden zieke en/of werkloze werknemers vanwege hun lagere inkomsten ondersteund. Het fonds biedt ook financiële ondersteuning voor de re-integratie van (deels) arbeidsongeschikte werknemers. Daarnaast is er een financieel steuntje in de hogere loonkosten voor oudere bouwplaatswerknemers die extra doorbetaalde verlofdagen hebben. Meer informatie vindt u op de website van het Aanvullingsfonds BTER Bouw
  • Opleidings- en ontwikkelingsfonds. Dit fonds subsidieert activiteiten en projecten van derden in de sector die passen binnen de doelstellingen van het fonds. Naast het uitgeven van subsidies, financiert het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds ook de Collectieve ongevallenregeling Bouw & Infra. Meer informatie vindt u op de website van het Opleidings- en ontwikkelingsfonds BTER Bouw

De sector Bouw & Infra heeft daarnaast ook een bedrijfstakeigen fonds waarvoor u zelf de betaling overmaakt.

  • Tijdspaarfonds. Dit is een fonds waarin u als werkgever elke maand (of elke vier weken) geld stort van het Individueel budget. Bouwplaatswerknemers nemen verplicht deel aan het Tijdspaarfonds. UTA-werknemers kunnen vrijwillig deelnemen. Meer informatie over het Tijdspaarfonds vindt u op de website van het Tijdspaarfonds BTER Bouw.
final-step-9778a5a29c

U wilt meer weten over de BTER voor de Timmerindustrie

De sector Timmerindustrie heeft haar bedrijfstakeigen regelingen samengebracht in: 

  • Het Sociaal en Werkgelegenheidsfonds. Dit fonds verstrekt bijdragen in de kosten van cursussen en opleidingen van werknemers aan werkgevers. Ook biedt het fonds vergoedingen aan werkgevers bij verlof van hun werknemers in verband met stervensbegeleiding en rouw. Verder verzorgt het fonds de opbouw van ouderdomspensioen voor werklozen die vóór werkloosheid in de sector werkten.

Meer informatie over deze bedrijfstakeigen regelingen vindt u op de website van Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie.