999d65c1725871920f67df04cbfdc960

Bedrijfstakeigen regelingen (BTER)

Veel sectoren binnen de bouw kennen bedrijfstakeigen regelingen (BTER). Werknemers en werkgevers krijgen hieruit vergoedingen en aanvullingen betaald. Bijvoorbeeld voor seniorendagen, cursusdagen, extra roostervrije dagen of de bonus bij re-integratie.

Als je bent aangemeld bij bpfBOUW, lever je via je pensioenaangifte ook direct de gegevens voor BTER aan. Naast de pensioenpremie, zie je dus ook iedere periode de premie voor BTER terug op je factuur. In de sector Bouw & Infra regel je daarnaast zelf nog je bijdrage aan het Tijdspaarfonds.

question-step-06e01a5a9b
Welke BTER van toepassing zijn hangt af van je sector. We helpen je graag op weg. Binnen welke sector val je of je werknemer?
final-step-46276f6303

BTER voor Afbouw of Natuursteen

De sectoren Afbouw en Natuursteen hebben een bedrijfstakeigen fonds:

  • Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Afbouw. Het fonds biedt de mogelijkheid van een aanvulling van de pensioenpremie bij werkloosheid. Ook is er onder andere compensatie bij de 80/90/100-regeling, kortdurend zorgverlof, palliatief verlof & rouwverlof.

Kijk voor meer informatie over deze regeling op de site van de BTER Afbouw.

final-step-c881698881

BTER voor Mortel- en morteltransport of Baksteen

Binnen deze sectoren zijn er geen bedrijfstakeigen regelingen.

final-step-9ceb312a22

BTER voor Bikudak

De sector Bikudak heeft bedrijfstakeigen regelingen samengebracht in:

  • SF BIKUDAK. Vanuit dit fonds kun je als werkgever een bijdrage krijgen voor cursussen van werknemers en onderaannemers. Ook kun je als werkgever een vergoeding krijgen wanneer een werknemer met verlof is door stervensbegeleiding en rouw. Verder verzorgt het fonds de opbouw van ouderdomspensioen voor werklozen die vóór werkloosheid in de sector werkten.

Je betaalt daarnaast ook een bijdrage aan de arbeidskosten voor onderaannemers, met of zonder personeel.

Kijk voor meer informatie over deze en andere regelingen van dit fonds op de site van CAO BIKUDAK.

final-step-304b7cc8dd

BTER voor Bouw & Infra

Ben je aangesloten bij bpfBOUW en actief in de Bouw & Infra? Deze bedrijfstakeigen fondsen zie je automatisch terug op de factuur als je pensioenaangifte hebt gedaan:

  • Het aanvullingsfonds. Hiermee worden zieke en/of werkloze werknemers vanwege hun lagere inkomsten ondersteund. Het fonds biedt ook financiële ondersteuning voor de re-integratie van (deels) arbeidsongeschikte werknemers. Daarnaast is er een financieel steuntje in de hogere loonkosten voor oudere bouwplaatswerknemers die extra doorbetaalde verlofdagen hebben. Kijk voor meer informatie op de website van het Aanvullingsfonds BTER Bouw
  • Opleidings- en ontwikkelingsfonds.  Dit fonds subsidieert activiteiten en projecten van derden in de sector die passen binnen de doelstellingen van het fonds. Naast deze subsidies, financiert het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds ook de Collectieve ongevallenregeling Bouw & Infra. Kijk voor meer informatie op de website van het Opleidings- en ontwikkelingsfonds BTER Bouw

De sector Bouw & Infra heeft daarnaast ook een bedrijfstakeigen fonds waarvoor je zelf de betaling overmaakt.

  • Tijdspaarfonds. Dit is een fonds waarin je als werkgever elke maand (of elke vier weken) geld stort van het Individueel budget. Bouwplaatswerknemers nemen verplicht deel aan het Tijdspaarfonds. UTA-werknemers kunnen vrijwillig deelnemen. Kijk voor meer informatie over het Tijdspaarfonds op de website van het Tijdspaarfonds BTER Bouw.
final-step-9778a5a29c

BTER voor de Timmerindustrie

De sector Timmerindustrie heeft de bedrijfstakeigen regelingen samengebracht in:

  • Het Sociaal en Werkgelegenheidsfonds. Vanuit dit fonds kun je als werkgever een bijdrage krijgen voor cursussen van werknemers en onderaannemers. Ook kun je als werkgever een vergoeding krijgen wanneer een werknemer met verlof is door stervensbegeleiding en rouw. Verder verzorgt het fonds de opbouw van ouderdomspensioen voor werklozen die vóór werkloosheid in de sector werkten.

Kijk voor meer informatie over deze bedrijfstakeigen regelingen op de website van Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie.