Relatie en kinderen

Gezin samen op de bank

Als er in de relatie van je werknemer iets verandert, kan dat invloed hebben op zijn pensioen.
 

  • Als je werknemer een partner heeft, komt deze mogelijk in aanmerking voor partnerpensioen.
  • Afhankelijk van de soort relatie moet je werknemer hier zelf iets voor regelen.
  • Je hoeft bij aanvullend geboorteverlof niet de pensioenpremie voor je werknemer te betalen, maar je mag dit wel. 

Gaat je werknemer trouwen of een geregistreerd partnerschap aan?

Dan verandert de burgerlijke staat van je werknemer. Geef dit door bij de gegevensaanlevering via je loonpakket of in het Selfservice Werkgevers Portaal onder 'Natuurlijk Persoon'. Wij controleren vervolgens of de wijziging overeenkomt met de Basisregistratie Personen (BRP). Als je werknemer trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit, heeft de partner recht op partnerpensioen.
 

Woont je werknemer in het buitenland?

Dan moet je werknemer een kopie van de trouwakte opsturen naar:

BpfBOUW
Postbus 637
1000 EE Amsterdam 

Je werknemer kan ook een e-mail sturen naar administratie@bpfbouw.nl.

Gaat je werknemer samenwonen?

Dan ontvangt de partner van je werknemer geen partnerpensioen als hij overlijdt. Heeft je werknemer een samenlevingscontract? Dan kan hij zijn partner via Mijn Bouwpensioen aanmelden voor partnerpensioen. Zo zorgt je werknemer voor een inkomen voor zijn partner als hij overlijdt. Wijs je werknemer erop dat hij zijn samenlevingscontract naar ons opstuurt. Zonder samenlevingscontract is het helaas niet mogelijk om partnerpensioen aan te vragen.

Heeft je werknemer vragen over samenwonen? Verwijs hem dan naar onze pagina over samenwonen.

Hoe doe je de pensioenaangifte bij aanvullend geboorteverlof of (betaald) ouderschapsverlof?

Bij aanvullend geboorteverlof, onbetaald en betaald ouderschapsverlof hoef je geen pensioenpremie te betalen voor je werknemer. Je gebruikt voor dit verlof de verbijzondering OVW. Pas daarnaast het aantal uren aan. Gebruik hiervoor het aantal uren dat je werknemer wel werkzaam is en dus géén ouderschapsverlof opneemt. Het productloon en de deeltijdfactor pas je niet aan. 

Je kunt je werknemer altijd informeren over de mogelijkheid van vrijwillige voortzetting. Daarnaast kun je ervoor kiezen om vrijwillig de pensioenopbouw tijdens verlof voort te zetten. Je levert dan normaal aan, alsof je werknemer geen verlof opneemt. 
 

Hoe doe je de pensioenaangifte bij zwangerschaps- en geboorteverlof?

Bij zwangerschapsverlof en geboorteverlof betaal je de pensioenpremie voor je werknemer altijd door. Meer weten? Lees de pagina voor deelnemers over verlof bij geboorte van een kind en de gevolgen voor het pensioen. 

Kijk voor meer informatie over het aanvullend geboorteverlof op de website van UWV.
 

Ben je werkgever in de sector Bouw & Infra, Natuursteenbedrijf, Timmerindustrie of Betonmortelindustrie?

Dan is je werknemer tijdens het onbetaald verlof niet verzekerd voor een arbeidsongeschiktheidspensioen. Blijft je werknemer pensioen opbouwen? Dan is hij wel verzekerd.
 

Ben je werkgever in de sector Afbouw, Baksteen of Bikudak? 

Dan is er geen arbeidsongeschiktheidspensioen bij bpfBOUW voor je werknemer(s) geregeld. Een van onze pensioenvoorlichters kan je werknemer(s) meer vertellen over pensioen bij arbeidsongeschiktheid.


Let op
: Tijdens aanvullend geboorteverlof of ouderschapsverlof is je werknemer bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid (WIA) niet verzekerd voor premievrije pensioenopbouw. Blijft je werknemer pensioen opbouwen? Dan is hij wel verzekerd. Daarnaast geldt dat bij het overlijden van je werknemer in de eerste 18 maanden van zijn aanvullend geboorteverlof of ouderschapsverlof dit geen gevolgen heeft voor de hoogte van het partnerpensioen.

Je werknemer gaat scheiden of beëindigt zijn geregistreerd partnerschap

Dan verandert er iets in de burgerlijke staat van je werknemer. Geef dit door bij de gegevensaanlevering via je loonpakket of in het Selfservice Werkgevers Portaal, onder 'Natuurlijk Persoon' (NP). Wij controleren vervolgens of de wijziging overeenkomt met de Basisregistratie Personen (BRP).
 

Woont je werknemer in het buitenland?

Dan moet je werknemer een kopie van de echtscheidingsakte opsturen naar:

BpfBOUW
Postbus 637
1000 EE Amsterdam 

Je werknemer kan ook een e-mail sturen naar administratie@bpfbouw.nl.
 

Verdeling van pensioen

De ex-partner heeft wettelijk recht op:

Dat heeft dus ook gevolgen voor de hoogte van het pensioen dat je werknemer zelf gaat ontvangen als hij stopt met werken. Wijs je werknemer er dus op dat hij zich goed laat informeren over de mogelijkheden van verdelen.
 

Je werknemer woonde samen

Woonde je werknemer ongehuwd samen en gaan hij en zijn partner uit elkaar? Dan is het belangrijk dat hij zijn partner ook weer afmeldt via Mijn Bouwpensioen. Anders loopt de opbouw van het nabestaandenpensioen voor zijn ex-partner gewoon door. Informeer je werknemer hierover.

Lees meer over uit elkaar gaan