Relatie en kinderen

koppel samen in de badkamer

Als er in de relatie van uw werknemer iets verandert, kan dat invloed hebben op zijn pensioen.
 

  • Als uw werknemer een partner heeft, komt deze mogelijk in aanmerking voor partnerpensioen.
  • Afhankelijk van de soort relatie moet uw werknemer hier zelf iets voor regelen.
  • U hoeft bij aanvullend geboorteverlof niet de pensioenpremie voor uw werknemer te betalen, maar u mag dit wel. 

Gaat uw werknemer trouwen of een geregistreerd partnerschap aan?

Dan verandert de burgerlijke staat van uw werknemer. Geef dit door bij de gegevensaanlevering via uw loonpakket of in het Selfservice Werkgevers Portaal, onder 'Natuurlijk Persoon'. Wij controleren vervolgens of de wijziging overeenkomt met de Basisregistratie Personen (BRP). Als uw werknemer trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit, heeft de partner recht op partnerpensioen.

Woont uw werknemer in het buitenland?

Dan moet uw werknemer een kopie van de trouwakte opsturen naar:

BpfBOUW
Postbus 637
1000 EE in Amsterdam. 

Uw werknemer kan ook een e-mail sturen naar administratie@bpfbouw.nl.

Gaat uw werknemer samenwonen?

Dan ontvangt de partner van uw werknemer geen partnerpensioen als hij overlijdt. Heeft uw werknemer een samenlevingscontract? Dan kan hij zijn partner via Mijn Bouwpensioen aanmelden voor partnerpensioen. Zo zorgt uw werknemer voor een inkomen voor zijn partner als hij overlijdt. Wijs uw werknemer erop dat hij zijn samenlevingscontract naar ons opstuurt. Zonder samenlevingscontract is het helaas niet mogelijk om partnerpensioen aan te vragen.

Heeft uw werknemer vragen over samenwonen? Verwijs hem dan naar onze pagina over samenwonen.

Hoe doet u de pensioenaangifte bij aanvullend geboorteverlof of (betaald) ouderschapsverlof?

Bij aanvullend geboorteverlof, onbetaald en betaald ouderschapsverlof hoeft u geen pensioenpremie te betalen voor uw werknemer. U gebruikt voor dit verlof de verbijzondering OVW. Pas daarnaast het aantal uren aan. Gebruik hiervoor het aantal uren dat uw werknemer wel werkzaam is en dus géén ouderschapsverlof opneemt. Het productloon en de deeltijdfactor past u niet aan. 

U kunt uw werknemer altijd informeren over de mogelijkheid van vrijwillige voortzetting. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om vrijwillig de pensioenopbouw tijdens verlof voort te zetten. U levert dan normaal aan, alsof uw werknemer geen verlof opneemt. 

Hoe doet u de pensioenaangifte bij zwangerschaps- en geboorteverlof?

Bij zwangerschapsverlof en geboorteverlof betaalt u de pensioenpremie voor uw werknemer altijd door. Meer weten? Lees de pagina voor deelnemers over verlof bij geboorte van een kind en de gevolgen voor het pensioen. 

Kijk voor meer informatie over het aanvullend geboorteverlof op de website van UWV.

Bent u werkgever in de sector Bouw & Infra, Natuursteenbedrijf, Timmerindustrie of Betonmortelindustrie?

Dan is uw werknemer tijdens het onbetaald verlof niet verzekerd voor een arbeidsongeschiktheidspensioen. Blijft uw werknemer pensioen opbouwen? Dan is hij wel verzekerd.

Bent u werkgever in de sector Afbouw, Baksteen of Bikudak? 

Dan is er geen arbeidsongeschiktheidspensioen bij bpfBOUW voor uw werknemer(s) geregeld. Een vakbondsconsulent van het FNV, CNV of Het Zwarte Corps kan uw werknemer(s) meer vertellen over pensioen bij arbeidsongeschiktheid.


Let op
: Tijdens aanvullend geboorteverlof of ouderschapsverlof is uw werknemer bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid (WIA) niet verzekerd voor premievrije pensioenopbouw. Blijft uw werknemer pensioen opbouwen? Dan is hij wel verzekerd. Daarnaast geldt dat bij het overlijden van uw werknemer in de eerste 18 maanden van zijn aanvullend geboorteverlof of ouderschapsverlof dit geen gevolgen heeft voor de hoogte van het partnerpensioen.

Uw werknemer gaat scheiden of beëindigt zijn geregistreerd partnerschap

Dan verandert er iets in de burgerlijke staat van uw werknemer. Geef dit door bij de gegevensaanlevering via uw loonpakket of in het Selfservice Werkgevers Portaal, onder 'Natuurlijk Persoon' (NP). Wij controleren vervolgens of de wijziging overeenkomt met de Basisregistratie Personen (BRP).

Woont uw werknemer in het buitenland?

Dan moet uw werknemer een kopie van de echtscheidingsakte opsturen naar:

BpfBOUW
Postbus 637
1000 EE in Amsterdam. 

Uw werknemer kan ook een e-mail sturen naar administratie@bpfbouw.nl.

Verdeling van pensioen

De ex-partner heeft wettelijk recht op:

Dat heeft dus ook gevolgen voor de hoogte van het pensioen dat uw werknemer zelf gaat ontvangen als hij stopt met werken. Wijs uw werknemer er dus op dat hij zich goed laat informeren over de mogelijkheden van verdelen.

Uw werknemer woonde samen

Woonde uw werknemer ongehuwd samen en gaan hij en zijn partner uit elkaar? Dan is het belangrijk dat hij zijn partner ook weer afmeldt via Mijn Bouwpensioen. Anders loopt de opbouw van het nabestaandenpensioen voor zijn ex-partner gewoon door. Informeer uw werknemer hierover.

Lees meer over uit elkaar gaan.