Nieuwe werknemer in dienst

Salverda Arnhem

U krijgt een nieuwe werknemer in dienst. Vanaf nu gaat uw werknemer pensioen opbouwen bij bpfBOUW. Wat moet u regelen?

  • Als u een nieuwe werknemer in dienst neemt, dan geeft u dit aan ons door. U bent verplicht om pensioenpremie af te dragen voor deze werknemer. Er is geen minimale leeftijd voor het opbouwen van pensioen.
  • U geeft via uw pensioenadministratie de gegevens door van de nieuwe werknemer. Dit doet u vanaf de eerstvolgende gegevensaanlevering.

Meld uw nieuwe werknemer aan door hem in te voeren in uw loonpakket of via het Selfservice Werkgevers Portaal. Zodra u de eerstvolgende loon- en premiegegevens (LPG) bij ons aanlevert, ontvangen wij alle gegevens over de afgelopen periode. Inclusief de gegevens van de nieuwe werknemer.

Heeft u een nieuwe werknemer aangemeld? Dan ontvangt de werknemer binnen enkele weken van ons een welkomstbrief. Zodra u een nieuwe werknemer in dienst neemt, bouwt hij pensioen op bij bpfBOUW. 

Lees meer over pensioenaangifte doen.

Vanaf het moment dat een nieuwe werknemer bij u in dienst treedt, bouwt hij pensioen op bij bpfBOUW. Wij informeren uw werknemer over zijn pensioen, maar het is goed als u uw werknemer ook wijst op een aantal zaken.

1. Uw werknemer ontvangt een welkomstbrief

Nadat u uw werknemer heeft aangemeld ontvangt hij van ons binnen een aantal weken een welkomstbrief met daarbij de Pensioen 1-2-3. Hierin staat hoe uw werknemer pensioen bij bpfBOUW opbouwt en wat hij direct zelf kan regelen. U kunt uw werknemer hierop wijzen.

2. Uw werknemer kan zijn pensioen meenemen naar bpfBOUW

Uw werknemer kan het pensioen dat hij bij een andere pensioenuitvoerder heeft opgebouwd meenemen naar bpfBOUW. Dit heet waardeoverdracht. Uw werknemer regelt waardeoverdracht via Mijn Bouwpensioen. U kunt uw werknemer hierover informeren.

3. Uw werknemer kan zijn partner aanmelden voor partnerpensioen

Woont uw werknemer ongehuwd samen, zonder geregistreerd partnerschap? Of heeft uw werknemer een samenlevingscontract? Dan kan hij zijn partner via Mijn Bouwpensioen aanmelden voor partnerpensioen. U kunt hem hierover informeren.

Als uw werknemer getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft, dan hoeft hij zijn partner niet aan te melden voor partnerpensioen. Mocht uw werknemer komen te overlijden, dan heeft de partner recht op partnerpensioen.

Valt uw bedrijf onder de cao Bouw & Infra? Naast het betalen van pensioenpremie, spaart u voor uw bouwplaatswerknemers een individueel budget bij het Tijdspaarfonds Bouw & Infra. UTA-werknemers kunnen vrijwillig deelnemen. Daarnaast kunt u uw werknemers laten deelnemen aan het Saldo Spaaruren (zie cao Bouw & Infra artikel 28). U stort de bedragen in het Tijdspaarfonds Bouw & Infra

Eerste storting bij het Tijdspaarfonds

U kunt de eerste storting bij het Tijdspaarfonds pas doen nadat de eerste gegevensaanlevering is verwerkt. Voor de storting heeft u namelijk het registratienummer van uw werknemer nodig. Dit nummer ontvangt u binnen 5 werkdagen nadat uw aanlevering voor deze werknemer is verwerkt. Ook kunt u het registratienummer dan opzoeken via MijnBTER