Vrijwillig aansluiten bij bpfBOUW

U wilt het pensioen voor uw werknemers goed regelen. Dan kunt u vrijwillig aansluiten bij bpfBOUW.

Zo werkt vrijwillig aansluiten

 • Stap 1. U kijkt of uw bedrijf voldoet aan de voorwaarden.
  Bekijk de voorwaarden waaraan uw bedrijf moet voldoen om vrijwillig aan te sluiten.
 • Stap 2. U meldt uw bedrijf aan.
  U meldt uw bedrijf online aan. Dit is in 5 minuten geregeld.
 • Stap 3. U levert extra informatie aan.
  U hoort van ons welke informatie wij nog van u nodig hebben.
 • Stap 4. U krijgt reactie of uw bedrijf kan aansluiten bij bpfBOUW.
  Als uw bedrijf voldoet aan de voorwaarden, krijgt u de overeenkomst tot vrijwillige aansluiting. U tekent de overeenkomst en stuurt deze retour. Zodra de overeenkomst ook door het bestuur van bpfBOUW en eventuele cao-partijen is getekend, ontvangt u een kopie en is uw aanmelding afgerond.

Uw bedrijf mag aansluiten bij bpfBOUW als het voldoet aan de voorwaarden.

1. Een van de volgende situaties is op uw bedrijf van toepassing

 • De loonontwikkeling in uw bedrijf is gelijk aan die van bedrijven in de sector bouw.
 • Uw bedrijf vormt een groep of concern met andere bedrijven die zijn aangesloten bij bpfBOUW.
 • Uw bedrijf was in de voorafgaande periode verplicht aangesloten bij bpfBOUW.

2. U meldt alle bedrijven en alle werknemers aan

Als uw bedrijf onderdeel is van een groep of concern, meldt u alle bedrijven aan en alle werknemers die er werken. Dat geldt voor de gehele periode dat u vrijwillig bij ons aangesloten bent.

U krijgt elk jaar een brief van bpfBOUW waarin wij u vragen uw gegevens te actualiseren en te verklaren dat al uw bedrijven en werknemers bij ons zijn aangemeld.

U hoeft uw werknemers niet aan te melden als deze:

 • verplicht pensioen opbouwen bij een ander bedrijfstakpensioenfonds
 • vrijgesteld zijn van aansluiten

3. Uw bedrijf past de cao van de sector en de bedrijfstakeigen regelingen toe

De pensioenregeling van bpfBOUW is onderdeel van de cao van de volgende bedrijfstakken: 

 • Bouw & Infra
 • Afbouw & Natuursteen
 • Baksteen
 • Bikudak
 • Mortel- en Morteltransport
 • Timmerindustrie

U betaalt ook de verplichte bijdrage aan de bedrijfstakeigen regelingen die gelden voor uw bedrijfstak:

 

Sector

Bedrijfstakeigen regelingen

Bouw & Infra / UTA
Afbouw & Natuursteen
 • Opleidings- en Ontwikkelingsfonds
 • Collectieve ongevallenvoorziening
 • Collectieve verzekering fysiotherapie
BaksteenGeen bedrijfstakeigen regelingen
Bikudak
 • Sociaal Fonds Bikudak (alleen voor niet-UTA)
 • Collectieve ongevallenvoorziening (alleen voor niet-UTA)
 • WGA-hiaatverzekering
Mortel- en Morteltransport
Geen bedrijfstakeigen regelingen
Timmerindustrie

 

4. Uw ondernemingsraad of werknemers gaan akkoord met vrijwillig aansluiten

Als uw bedrijf een ondernemingsraad (OR) heeft, moet de OR akkoord gaan met vrijwillig aansluiten. Uw OR tekent dan de overeenkomst vrijwillige aansluiting.

Heeft uw bedrijf geen OR, dan tekenen uw werknemers een instemmingsverklaring

5. Uw bedrijf sluit aan voor 5 jaar

Uw bedrijf sluit vrijwillig aan bij bpfBOUW voor de periode van 5 jaar. Na die periode verlengen wij de overeenkomst telkens automatisch met 5 jaar.

  Onze relatiemanagers praten u graag bij over vrijwillig aansluiten en de voorwaarden.

  Neem contact op