Vrijwillig aansluiten bij bpfBOUW

Wil je het pensioen voor je werknemers goed regelen? Dan kun je je vrijwillig aansluiten bij bpfBOUW.

Zo werkt vrijwillig aansluiten

 • Stap 1. Kijk of je bedrijf voldoet aan de voorwaarden
  Bekijk de voorwaarden waaraan je bedrijf moet voldoen om vrijwillig aan te sluiten.
 • Stap 2. Meld je bedrijf aan
  Je meldt je bedrijf online aan. Dit is in 5 minuten geregeld.
 • Stap 3. Lever extra informatie aan
  Je hoort van ons welke informatie wij nog nodig hebben.
 • Stap 4. Krijg reactie of je bedrijf kan aansluiten bij bpfBOUW
  Als je bedrijf voldoet aan de voorwaarden, krijg je de overeenkomst tot vrijwillige aansluiting. Teken de overeenkomst en stuur deze terug. Zodra de overeenkomst ook door het bestuur van bpfBOUW en eventuele cao-partijen is getekend, ontvang je een kopie en is je aanmelding afgerond.

Een bedrijf mag aansluiten bij bpfBOUW als het voldoet aan deze voorwaarden.
 

1. Een van de volgende situaties is op jouw bedrijf van toepassing

 • De loonontwikkeling is gelijk aan die van bedrijven in de sector bouw.
 • Je bedrijf vormt een groep of concern met andere bedrijven die zijn aangesloten bij bpfBOUW.
 • Je bedrijf was in de voorafgaande periode verplicht aangesloten bij bpfBOUW.

2. Je meldt alle bedrijven en alle werknemers aan

Als je bedrijf onderdeel is van een groep of concern, meld je alle bedrijven aan en alle werknemers die er werken. Dat geldt voor de gehele periode dat je vrijwillig bij ons aangesloten bent.

Je krijgt elk jaar een brief van bpfBOUW waarin wij je vragen uw gegevens te actualiseren en te verklaren dat al jouw bedrijven en werknemers bij ons zijn aangemeld.

Je hoeft je werknemers niet aan te melden als deze:

 • verplicht pensioen opbouwen bij een ander bedrijfstakpensioenfonds
 • vrijgesteld zijn van aansluiten

3. Je bedrijf past de cao van de sector en de bedrijfstakeigen regelingen toe

De pensioenregeling van bpfBOUW is onderdeel van de cao van de volgende bedrijfstakken:

 • Bouw & Infra
 • Afbouw & Natuursteen
 • Baksteen
 • Bikudak
 • Mortel- en Morteltransport
 • Timmerindustrie

Je betaalt ook de verplichte bijdrage aan de bedrijfstakeigen regelingen die gelden voor jouw bedrijfstak:

 

Sector

Bedrijfstakeigen regelingen

Bouw & Infra / UTA
Afbouw & Natuursteen
 • Opleidings- en Ontwikkelingsfonds
 • Collectieve ongevallenvoorziening
 • Collectieve verzekering fysiotherapie
BaksteenGeen bedrijfstakeigen regelingen
Bikudak
 • Sociaal Fonds Bikudak (alleen voor niet-UTA)
 • Collectieve ongevallenvoorziening (alleen voor niet-UTA)
 • WGA-hiaatverzekering
Mortel- en Morteltransport
Geen bedrijfstakeigen regelingen
Timmerindustrie

 

4. De ondernemingsraad of werknemers gaan akkoord met vrijwillig aansluiten

Als je bedrijf een ondernemingsraad (OR) heeft, moet de OR akkoord gaan met vrijwillig aansluiten. De OR tekent dan de overeenkomst vrijwillige aansluiting.

Heeft je bedrijf geen OR, dan tekenen de werknemers een instemmingsverklaring.

 

5. Je bedrijf sluit aan voor 5 jaar

Je bedrijf sluit vrijwillig aan bij bpfBOUW voor de periode van 5 jaar. Na die periode verlengen wij de overeenkomst telkens automatisch met 5 jaar.

  Onze relatiemanagers praten je graag bij over vrijwillig aansluiten en de voorwaarden.

  Neem contact op