999d65c1725871920f67df04cbfdc960

Vrijwillig aansluiten

Voorwaarden

Je bent niet verplicht om je aan te sluiten bij bpfBOUW. Toch wil je graag het pensioen voor je werknemers goed regelen. Je kunt ook vrijwillig aansluiten.   

Voldoe je aan de voorwaarden?

1. Een van de volgende situaties is op jouw bedrijf van toepassing

 • De loonontwikkeling is gelijk aan die van bedrijven in de sector bouw.
 • Je bedrijf vormt een groep of concern met andere bedrijven die zijn aangesloten bij bpfBOUW.
 • Je bedrijf was in de voorafgaande periode verplicht aangesloten bij bpfBOUW.

2. Je meldt alle bedrijven en alle werknemers aan

 • Als je bedrijf onderdeel is van een groep of concern, meld je alle bedrijven aan en alle werknemers die er werken. Dat geldt voor de gehele periode dat je vrijwillig bij ons aangesloten bent.
 • Je krijgt elk jaar een brief van bpfBOUW met de vraag je gegevens te actualiseren en te verklaren dat al jouw bedrijven en werknemers bij ons zijn aangemeld.
 • Je hoeft je werknemers niet aan te melden als deze:
  • verplicht pensioen opbouwen bij een ander bedrijfstakpensioenfonds
  • vrijgesteld zijn van aansluiten

3. Je bedrijf past de cao van de sector en de bedrijfstakeigen regelingen toe

De pensioenregeling van bpfBOUW is onderdeel van de cao van de volgende bedrijfstakken:

 • Bouw & Infra
 • Afbouw & Natuursteen
 • Baksteen
 • Bikudak
 • Mortel- en Morteltransport
 • Timmerindustrie

Je betaalt ook de verplichte bijdrage aan de bedrijfstakeigen regelingen die gelden voor jouw bedrijfstak.

Sector

Bedrijfstakeigen regelingen

Bouw & Infra / UTA
Afbouw & Natuursteen
 • Opleidings- en Ontwikkelingsfonds
 • Collectieve ongevallenvoorziening
 • Collectieve verzekering fysiotherapie
BaksteenGeen bedrijfstakeigen regelingen
Bikudak
 • Sociaal Fonds Bikudak (alleen voor niet-UTA)
 • Collectieve ongevallenvoorziening (alleen voor
  niet-UTA)
 • WGA-hiaatverzekering
Mortel- en Morteltransport
Geen bedrijfstakeigen regelingen
Timmerindustrie
 • Opleidings- en Ontwikkelingsfonds
 • Collectieve ongevallenvoorziening
 • Collectieve verzekering fysiotherapie

 

4. De ondernemingsraad of werknemers gaan akkoord met vrijwillig aansluiten

Als je bedrijf een ondernemingsraad (OR) heeft, moet de OR akkoord gaan met vrijwillig aansluiten. De OR tekent dan de overeenkomst vrijwillige aansluiting.

Heeft je bedrijf geen OR, dan tekenen de werknemers een instemmingsverklaring.

 

5. Je bedrijf sluit aan voor 5 jaar

Je bedrijf sluit vrijwillig aan bij bpfBOUW voor de periode van 5 jaar. Na die periode verlengen wij de overeenkomst telkens automatisch met 5 jaar.

Twijfel je nog of heb je een vraag?

Neem contact op met een van de relatiemanagers. Zij vertellen je graag meer over vrijwillig aansluiten.

Neem contact op