Pensioenpakket voor je werknemers

Opa en oma aan het spelen met hun kleinkind in de woonkamer

BpfBOUW regelt de pensioenen voor werknemers die actief zijn in de bouwsector. Wat krijgen werknemers in onze pensioenregeling?
 

 • Werknemers bouwen bij bpfBOUW pensioen op voor als zij met pensioen gaan of als zij arbeidsongeschikt raken. Maar ook voor hun nabestaanden als zij overlijden.
 • Werknemers en werkgevers betalen pensioenpremie. Hoeveel premie je betaalt als werkgever, hangt af van de cao waar jouw bedrijf onder valt.

Op deze pagina leggen we de verschillende soorten pensioen uit.

Ouderdomspensioen noemen we 'geld voor later'. Het is een maandelijkse uitkering die werknemers ontvangen vanaf de datum dat zij met pensioen gaan tot het moment dat zij overlijden. De hoogte van het ouderdomspensioen hangt af van:

 • het aantal jaren dat een werknemer heeft deelgenomen aan onze pensioenregeling
 • de hoogte van het salaris van de werknemer

Ouderdomspensioen bij bpfBOUW gaat in als een werknemer 67 jaar is geworden. Werknemers kunnen ervoor kiezen om hun pensioen eerder of later in te laten gaan dan op 67-jarige leeftijd.

Lees meer over het ouderdomspensioen.
 

Gaat een werknemer met ouderdomspensioen?

Werknemers vragen zelf hun ouderdomspensioen aan via Mijn Bouwpensioen. Dat hoef jij dus niet voor ze te doen.

Lees wat je wel moet regelen als werknemers met pensioen gaan.

Partnerpensioen

Als een werknemer overlijdt, dan krijgt de partner een partnerpensioen uitgekeerd. De werknemer hoeft daarvoor niet met pensioen te zijn. De partner van de werknemer heeft recht op partnerpensioen als de partner en de werknemer:

 • getrouwd zijn.
 • een geregistreerd partnerschap hebben.
 • een samenlevingscontract hebben. Dit moet door een notaris zijn opgesteld en de partner moet bekend zijn bij ons.

Overlijdt een werknemer? Lees waarover je de nabestaanden kunt informeren en wat je als werkgever moet regelen.
 

Wezenpensioen

Als een werknemer overlijdt, dan krijgen de kinderen van de werknemer wezenpensioen van ons. Dit pensioen ontvangen zij in ieder geval tot een leeftijd van 18 jaar. Gaan de kinderen studeren? Dan ontvangen zij vanaf het moment dat zij studeren ook wezenpensioen, tot een leeftijd van 27 jaar. Daarnaast hebben de kinderen van de werknemer mogelijk recht op een wezenuitkering van de overheid.

Lees meer over het wezenpensioen.

Het arbeidsongeschiktheidspensioen van bpfBOUW is een aanvulling op de WGA-uitkering. Als een werknemer arbeidsongeschikt is, dan heeft deze misschien recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. De werknemer ontvangt het arbeidsongeschiktheidspensioen als hij voor minimaal 35% arbeidsongeschikt is.

De volgende sectoren kennen een arbeidsongeschiktheidspensioen bij bpfBOUW:

 • Bouw & Infra
 • Natuursteenbedrijf
 • Timmerindustrie
 • Betonmortelindustrie

Valt jouw bedrijf binnen één van deze sectoren? Dan ontvangen je werknemers bij arbeidsongeschiktheid een uitkering.

Lees meer over pensioen bij arbeidsongeschiktheid.
 

Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Voor dat deel dat een werknemer arbeidsongeschikt is, kan hij toch pensioen opbouwen. De werknemer betaalt hiervoor da geen pensioenpremie. Dit heet premievrije pensioenopbouw.

Is een werknemer langdurig ziek of arbeidsongeschikt?

Dan krijgt de zieke werknemer de eerste twee jaar salaris doorbetaald. Hoe hoog dat salaris is staat in de cao of arbeidsovereenkomst. De pensioenopbouw blijft in de eerste twee jaar van ziekte gelijk aan de opbouw vóórdat de werknemer ziek werd.

Lees meer over de gevolgen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van werknemers.

Sommige mensen willen vanwege hun levensovertuiging niet verzekerd zijn en niet meedoen aan een pensioenfonds. Zij zijn gemoedsbezwaarden en zij kunnen een vrijstelling van deelname aanvragen. Jij hoeft daarvoor niets te doen.

Lees meer over gemoedsbezwaarden.