Pensioenpakket voor uw werknemers

Opa en oma aan het spelen met hun kleinkind in de woonkamer

BpfBOUW regelt de pensioenen voor werknemers die actief zijn in de bouwsector. Wat krijgen uw werknemers in onze pensioenregeling?

 • Uw werknemer bouwt bij bpfBOUW pensioen op voor als hij met pensioen gaat of als hij arbeidsongeschikt raakt. Maar ook voor zijn nabestaanden als hij overlijdt.
 • Werknemers en werkgevers betalen pensioenpremie. Hoeveel premie u betaalt als werkgever, hangt af van de cao waar uw bedrijf onder valt.

Ouderdomspensioen noemen we 'geld voor later'. Het is een maandelijkse uitkering die uw werknemers ontvangen vanaf de datum dat zij met pensioen gaan tot het moment dat zij overlijden. De hoogte van het ouderdomspensioen hangt af van:

 • het aantal jaren dat uw werknemer heeft deelgenomen aan onze pensioenregeling;
 • de hoogte van het salaris van uw werknemer.

Ouderdomspensioen bij bpfBOUW gaat in als uw werknemer 67 jaar is geworden. Werknemers kunnen ervoor kiezen om hun pensioen eerder of later in te laten gaan dan op 67-jarige leeftijd.

Lees meer over het ouderdomspensioen.

Gaat uw werknemer met ouderdomspensioen?

Uw werknemer vraagt zelf zijn ouderdomspensioen aan via Mijn Bouwpensioen. U hoeft het ouderdomspensioen niet aan te vragen voor uw werknemer.

Lees wat u wel moet regelen als uw werknemer met pensioen gaat.

Partnerpensioen

Als uw werknemer overlijdt, dan krijgt de partner een partnerpensioen uitgekeerd. Partnerpensioen is het geld dat de nabestaanden ontvangen als uw werknemer overlijdt. Uw werknemer hoeft daarvoor niet met pensioen te zijn. De partner van uw werknemer heeft recht op partnerpensioen als de partner en uw werknemer:

 • getrouwd zijn;
 • een geregistreerd partnerschap hebben;
 • een samenlevingscontract hebben. Dit moet door een notaris zijn opgesteld en uw partner moet bekend zijn bij ons.

Overlijdt een werknemer van u? Lees waarover u de nabestaanden kunt informeren en wat u als werkgever moet regelen.

Wezenpensioen

Als uw werknemer overlijdt, dan krijgen de kinderen van uw werknemer wezenpensioen van ons. Dit pensioen ontvangen zij in ieder geval tot een leeftijd van 18 jaar. Gaan de kinderen studeren? Dan ontvangen zij vanaf het moment dat zij studeren ook wezenpensioen, tot een leeftijd van 27 jaar. Daarnaast hebben de kinderen van uw werknemer mogelijk recht op een wezenuitkering van de overheid.

Lees meer over het wezenpensioen.

Het arbeidsongeschiktheidspensioen van bpfBOUW is een aanvulling op de WGA-uitkering. Als uw werknemer arbeidsongeschikt is, dan heeft hij misschien recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Uw werknemer ontvangt het arbeidsongeschiktheidspensioen als hij voor minimaal 35% arbeidsongeschikt is.

De volgende sectoren kennen een arbeids­ongeschiktheids­pensioen bij bpfBOUW:

 • Bouw & Infra
 • Natuursteenbedrijf
 • Timmerindustrie
 • Betonmortelindustrie

Valt uw bedrijf binnen één van deze sectoren? Dan ontvangt uw werknemer bij arbeidsongeschiktheid een uitkering. 

Lees meer over pensioen bij arbeidsongeschiktheid.

Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Voor dat deel dat uw werknemer arbeidsongeschikt is, kan hij toch pensioen opbouwen. Zonder dat uw werknemer hiervoor pensioenpremie betaalt. Dit heet premievrije pensioenopbouw.

Is uw werknemer langdurig ziek of arbeidsongeschikt?

Dan krijgt uw zieke werknemer de eerste twee jaar salaris doorbetaald. De hoogte van het salaris in deze twee jaar staat in de cao of arbeidsovereenkomst. De pensioenopbouw blijft in de eerste twee jaar van ziekte gelijk aan de opbouw vóórdat uw werknemer ziek werd.

Lees meer over de gevolgen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.

Sommige mensen willen vanwege hun levensovertuiging niet verzekerd zijn en niet meedoen aan een pensioenfonds. Zij zijn gemoedsbezwaarden. Geldt dit voor uw werknemer? Dan kan hij een vrijstelling van deelname aanvragen. U hoeft niets te doen.

Lees meer over gemoedsbezwaarden.