Gemoedsbezwaren

Sommige mensen willen vanwege hun levensovertuiging niet verzekerd zijn en niet meedoen aan een pensioenfonds. Deze mensen worden gemoedsbezwaarden genoemd.
 

Vrijstelling aanvragen


Om vrijstelling aan te vragen moet de werknemer een ondertekende verklaring aanleveren. Ook is een bewijs van ontheffing van de Sociale Verzekeringsbank nodig.

Uit de verklaring moet blijken dat de werknemer bezwaar heeft tegen verzekeringen en nergens verzekerd is. In ons uitvoeringsreglement staan meer voorwaarden bij gemoedsbezwaren.
 

Let op!

Vrijstelling wegens gemoedsbezwaren betekent niet dat je voor de werknemer niets betaalt aan ons. De werknemer zelf betaalt ook: een spaarbijdrage die even hoog is als de pensioenpremie.