Gemoedsbezwaren

Sommige mensen willen vanwege hun levensovertuiging niet verzekerd zijn en niet meedoen aan een pensioenfonds. Die mensen noemen we gemoedsbezwaarden.
 

Vrijstelling aanvragen

Om vrijstelling aan te vragen levert uw werknemer een ondertekende verklaring aan en een door de Sociale Verzekeringsbank afgegeven bewijs van ontheffing.
Uit de verklaring moet blijken dat uw werknemer bezwaar heeft tegen verzekeringen. En dat hij nergens verzekerd is. In ons uitvoeringsreglement vindt u meer voorwaarden bij gemoedsbezwaren.
 

Let op!

Vrijstelling wegens gemoedsbezwaren betekent niet dat u voor uw werknemer niets betaalt aan ons. Uw werknemer zelf betaalt ook: een spaarbijdrage die even hoog is als de pensioenpremie.