Contact voor werkgevers

Heb je niet kunnen vinden waarnaar je zoekt? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag!

Mail dan naar premies@bpfbouw.nl. Of bel ons op werkdagen tussen 8.00 en 12.00 uur of tussen 13.00 en 17.30 uur op 020-583 42 00.

Vermeld je aansluitnummer, dan kunnen wij je sneller helpen.

Mail dan naar werkgevers@bter-bouw.nl. Of bel ons op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur op 020-583 70 70.

Mail dan naar werkgevers@bpfbouw.nl. Of bel ons op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur op 020-583 80 80

Vermeld daarbij je aansluitnummer, dan kunnen wij je sneller helpen.

Jeroen Filemon, Annelies van der Laan en Remco Visser zijn als relatiemanagers van bpfBOUW het aanspreekpunt voor werkgevers.

Je relatiemanager kun je bellen voor:

  • een informatiebijeenkomst voor je werknemers;
  • meer informatie over de producten van bpfBOUW.
     

Weet je niet wie je relatiemanager is?

Stuur je vraag naar werkgevers@bpfbouw.nl of bel ons. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur via 020-583 80 80.

Jeroen FilemonAnnelies
van der Laan
Remco Visser

Telefoonnummer:
06 52 41 09 17

Telefoonnummer:
06 51 27 26 86

Telefoonnummer:
06 30 23 24 05

Jeroen_Filemon_relatiemanagerAnnelies_van_der_Laan_relatiemanagerRemco_Visser_relatiemanager

Regio: Utrecht, N-Brabant en
westelijk deel van Gelderland

Regio: Groningen, Friesland,
Drenthe, Flevoland, Overijssel
en oostelijk deel van Gelderland

Regio: N-Holland, Z-Holland,
Zeeland en Limburg

Je denkt er misschien niet meteen aan, maar als werkgever kom je elke maand met het onderwerp ‘pensioen’ in aanraking. Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening zo goed mogelijk aansluit op wat jij nodig hebt. Daarover gaan we graag met je in gesprek.

Wil je meepraten? Meld je aan voor ons werkgeverspanel. Je ontvangt dan maximaal 4 keer per jaar een uitnodiging om je mening te geven over onze dienstverlening. Via een digitale vragenlijst, telefonisch of in een (digitale) klankbordgroep. Je bepaalt per keer of je meedoet of niet.  Op bpfbouw.nl/onderzoek leest je meer over de onderzoeken die wij doen.