BeterExcedent-regeling van bpfBOUW: iets voor jou?

Oudere bouwvakker met een schroefboor

Voor werknemers met een pensioenloon boven de € 68.005,40 (vanaf 1 januari 2023) bieden wij de aanvullende BeterExcedent-regeling. Via deze regeling bouwen werknemers pensioen op over het pensioenloon boven deze grens.

Voor werknemers die meer verdienen dan het maximum pensioenloon kan je de BeterExcedent-regeling van bpfBOUW afsluiten. Dit is een aanvullende pensioenregeling op basis van een beschikbare premie, waarmee je werknemers een goede aanvullende arbeidsvoorwaarde biedt. En waarmee je ook de risico's van arbeidsongeschiktheid en overlijden over dit deel van het pensioenloon verzekert.

Je stelt als werkgever een brutopremie beschikbaar voor het opbouwen en verzekeren van pensioenaanspraken. De premie wordt bepaald aan de hand van de premiestaffel die jij als werkgever kiest. Ook of je het risico van overlijden voor de deelnemer wil mee te verzekeren heeft invloed op de premie. De BeterExcedent-regeling is voor jou als werkgever een vrijwillige pensioenregeling. Sluit je de BeterExcedent-regeling af? Dan is deelname voor alle werknemer(s) vervolgens verplicht.

De regeling heeft 2 mogelijkheden:  

 1. Pensioeninkoopvariant: de jaarlijks ingelegde premie wordt per 31 december van ieder kalenderjaar gebruikt om de pensioenaanspraken te verhogen in de basispensioenregeling van bpfBOUW (pensioenregeling Bouwnijverheid).

 2. Beleggingsvariant: bpfBOUW belegt de nettopremie (= brutopremie -/- risicopremie) op naam van de deelnemer volgens een lifecycle beleggingsmodel. Dit betekent beleggen met het afbouwen van het beleggingsrisico. Als iemand ouder wordt, neemt het risico bij het beleggen af.  
   
  De deelnemer heeft in de Beleggingsvariant de keuze uit een stabiele of een variabele pensioenuitkering op pensioendatum.  
   
  Bij een stabiele pensioenuitkering weet een deelnemer ongeveer welk maandelijks pensioenbedrag hij de rest van zijn leven ontvangt.  
   
  Bij een variabele pensioenuitkering bepalen we ieder jaar opnieuw de hoogte van het pensioen. Het pensioen is dan afhankelijk van de beleggingsresultaten die worden behaald.

Goed om te weten: binnen de BeterExcedent-regeling is de pensioenopbouw in 2023 gemaximeerd tot een pensioenloon van € 128.810.

Voordelen

 • De werknemer bouwt pensioen op en is verzekerd voor het hele salaris (in 2023 tot € 128.810). De BeterExcedent-regeling vult daarmee de basispensioenregeling goed aan.

 • De basispensioenregeling en de BeterExcedent-regeling staan overzichtelijk in ‘Mijn Bouwpensioen’ en op het jaarlijkse pensioenoverzicht van bpfBOUW.

 • Alle pensioenregelingen onder één dak waardoor de administratieve lasten tot een minimum beperkt blijven. 

 • Je hoeft geen financieel adviseur in te schakelen en bespaart dus advieskosten. Afsluiten loopt via onze relatiemanagers.

 • Als je de uitvoeringsovereenkomst hebt afgesloten ontvang je van ons doorlopende service. Werknemers die deelnemen krijgen van ons een voorlichtingsbijeenkomst.

Nadelen

 • Het rendement is in de Beleggingsvariant afhankelijk van beleggingsresultaten. Die kunnen meevallen, maar ook tegenvallen. Het risico daarvoor ligt bij de werknemers die deelnemen aan deze variant.

Tot slot, onze relatiemanagers geven op maat gemaakte informatie over onze BeterExcedent-regeling. Ze geven ondersteuning en begeleiden je door het proces van afsluiten.

Je sluit de BeterExcedent-regeling af bij onze relatiemanagers. Je ontvangt eerst uitgebreide informatie. Daarna kan je een offerte aanvragen. Heb je interesse? Maak een afspraak met een van onze relatiemanagers.

Onze relatiemanagers vertellen je graag over de mogelijkheden van de BeterExcedent-regeling. Neem contact op met een van onze relatiemanagers. 

Of bekijk eerst onze pagina over de BeterExcedent-regeling voor werknemers.