Uw werknemer gaat verhuizen

Jong koppel pakt verhuisdozen in

U leest hier wat uw werknemer wanneer moet regelen. Koopt uw werknemer een huis? U vindt hier ook informatie over het invullen van het formulier ‘aanvullende voorzieningen werkgever’.

Wij krijgen deze informatie automatisch door van de gemeente. U en uw werknemer hoeven daarom niets te doen.

Wij krijgen deze informatie niet automatisch door van de gemeente.

  • Uw werknemer geeft zijn nieuwe adres door aan de gemeente waar hij komt te wonen. Zij geven het nieuwe adres door aan ons.
  • U kunt dit aan uw werknemer doorgeven.

Dan vraagt hij u mogelijk het formulier ‘aanvullende voorzieningen werkgever’ in te vullen. Met dit formulier geeft u aan welke voorzieningen er zijn voor uw werknemer bij overlijden of arbeidsongeschiktheid. Uit deze voorzieningen kan de hypotheek dan worden betaald. Voorbeelden van voorzieningen zijn een nabestaanden- en een arbeidsongeschiktheidspensioen.  
 

U leest hieronder welke voorzieningen bpfBOUW heeft voor uw werknemer. De termen op het formulier zijn mogelijk anders dan die wij gebruiken. Als u ons Pensioenreglement meestuurt, kan de hypotheekverstrekker zelf de termen vergelijken. U blijft als werkgever verantwoordelijk voor het juist invullen van het formulier.

Arbeidsongeschiktheid

Het arbeidsongeschiktheidspensioen van bpfBOUW is een (basis)dekking WGA-hiaat. Er zijn 2 regelingen bij arbeidsongeschiktheid:

1. Premievrij pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Dit betekent dat uw arbeidsongeschikte werknemer nog steeds een deel van het ouderdomspensioen opbouwt. Wij betalen hiervoor de premie. Dit noemen wij premievrije pensioenopbouw. 

Meer informatie over premievrije pensioenopbouw, waaronder over de hoogte en wanneer het stopt.

2. Arbeidsongeschiktheidspensioen

Uw werknemer krijgt dit pensioen als hij een WGA-vervolguitkering van UWV ontvangt. Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvulling op de WGA-vervolguitkering. U kunt dit vergelijken met de basisdekking WGA-hiaat die op het formulier ‘aanvullende voorzieningen werkgever’ staat. Bent u werkgever in de sector Natuursteen of Timmer? Dan is er voor uw werknemers ook een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen geregeld. 

Meer informatie over arbeidsongeschiktheidspensioen.


Let op! Bent u werkgever in de sector Afbouw, Baksteen of Bikudak? Dan is er bij bpfBOUW geen arbeidsongeschiktheidspensioen voor uw werknemers geregeld.

Duur van de regelingen

Heeft uw werknemer recht op premievrije pensioenopbouw en/of arbeidsongeschiktheidspensioen? Dit hangt af van het percentage dat hij arbeidsongeschikt is en hoe lang zijn arbeidsongeschiktheid duurt. 

Overlijden

BpfBOUW kent geen ANW-hiaatverzekering maar wel een nabestaandenpensioen. Dit bestaat uit een partnerpensioen en een wezenpensioen. Overlijdt uw werknemer? Dan ontvangen wij bericht van de gemeente waar hij woonde. Daarna sturen wij de nabestaande(n) een brief en een aanvraagformulier ‘Nabestaandenpensioen’. Met dit formulier vraagt de nabestaande het nabestaandenpensioen aan. Uw werknemer kan de hoogte van het partnerpensioen op Mijn Bouwpensioen zien. 


Meer informatie over partnerpensioen en wezenpensioen.

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft

Kijk op onze contactpagina voor onze contactgegevens.