Mogelijk vrijwillige voortzetting nodig voor voorwaardelijk pensioen

Bent u werkgever in de sector Bouw & Infra, de sector Bikudak, de sector Betonmortelindustrie of de sector Natuursteenbedrijf? Dan kan het volgende belangrijk zijn voor uw werknemers.

Komt uw werknemer in aanmerking voor het voorwaardelijk pensioen uit de aanvullingsregeling 55min? En wordt hij vóór 31 december 2020 werkloos, arbeidsongeschikt, eigen baas of werknemer zonder loon? Dan krijgt hij geen voorwaardelijk pensioen. Behalve als hij ervoor kiest de aanvullingsregeling voort te zetten tot en met 31 december 2020. Dit heet vrijwillige voortzetting.

Vrijwillige voortzetting tijdig aanvragen

Uw (oud-)werknemer moet vrijwillige voortzetting zelf aanvragen. Het liefst zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 9 maanden nadat zijn situatie is gewijzigd. Bij vrijwillige voortzetting betaalt hij zelf de premie (werkgevers- en deelnemersdeel). Verwijs hem voor meer informatie naar de pagina over vrijwillige voortzetting. Als hij aan de voorwaarden voldoet, kan hij op deze pagina vrijwillige voortzetting aanvragen.

Let op: In de sectoren Timmerindustrie en Afbouw is het voorwaardelijk pensioen al toegekend. Deelnemers in deze sectoren kunnen de aanvullingsregeling 55min daarom niet meer vrijwillig voortzetten. Deelnemers in de sector Baksteenindustrie hebben alleen recht op het voorwaardelijk pensioen uit de aanvullingsregeling 55min als ze werknemer blijven tot en met 31 december 2020. Voor hen geeft vrijwillige voortzetting geen recht op voorwaardelijk pensioen.

Toekenning voorwaardelijk pensioen

Op 31 december 2020 kennen we het voorwaardelijk pensioen toe aan de deelnemers van de aanvullingsregeling 55min. Alle deelnemers die aan de voorwaarden voldoen, krijgen hierover in maart persoonlijk bericht. Op 1 januari 2021 stopt de aanvullingsregeling, na de afgesproken 15 jaar. U hoeft dan geen premie meer te betalen voor de aanvullingsregeling.