Wat u als werkgever moet weten over het coronavirus

De maatregelen rondom het coronavirus zorgen voor veranderingen die van invloed zijn op het bedrijfsleven. Misschien vraagt u zich af wat de gevolgen hiervan zijn voor u als werkgever. U blijft via deze pagina op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.

U kunt vanaf 16 november een aanvraag doen voor een tegemoetkoming in uw loonkosten over oktober, november en december 2020. U komt hiervoor in aanmerking als u door de coronacrisis meer dan 20% aan omzetverlies verwacht in deze 3 maanden. U krijgt maximaal 80% van uw loonkosten vergoed. Kijk voor meer informatie over de aanvraag en de voorwaarden op de website van UWV.

Dit is de derde aanvraagperiode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) van de overheid

Deze derde aanvraagperiode is verdeeld in 3 tijdvakken, en loopt tot 1 juli 2021. Na het eerste tijdvak van oktober, november en december 2020, volgen nog twee tijdvakken van 3 maanden in 2021. Voor deze 2 laatste tijdvakken geldt dat u een (verwacht) omzetverlies van meer dan 30% moet hebben. Kijk ook op de website van de overheid.

De eerste aanvraagperiode ging over omzetverlies in de maanden maart, april en mei. De tweede aanvraagperiode over de maanden juni tot en met september. Als u over die periodes al een aanvraag heeft gedaan, kunt u ook nog een aanvraag voor de derde periode indienen.

Kijk voor onze bereikbaarheid op de contactpagina voor werkgevers.