5 vragen over de pensioenpremie van 2021

In de media verschijnen berichten dat bij veel pensioenfondsen de premie in 2021 omhoog gaat. BpfBOUW moet de pensioenpremie voor volgend jaar nog bepalen. We weten nog niet of de premie ook bij ons stijgt. We weten al wel dat de premie gaat stijgen als de pensioenregeling niet wijzigt. Vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties zijn nog in gesprek over de pensioenregeling. Werkgevers stellen soms vragen over hoe de nieuwe pensioenpremie tot stand komt. We beantwoorden ze natuurlijk graag.

Waarom stijgen de pensioenpremies bij veel pensioenfondsen?

De belangrijkste reden zijn de lage rentestanden op de financiële markten. Pensioenfondsen verwachten in de toekomst minder rendement te maken. Daarnaast geldt er een wettelijk minimaal niveau voor de hoogte van de premie die hoort bij de opbouw van pensioen. Deze regels worden strenger in 2021. Daar moeten alle pensioenfondsen zich aan houden.

Welke keuzes zijn er?

Er zijn meerdere mogelijkheden. Als de pensioenpremie gelijk blijft, gaan werknemers minder pensioen opbouwen. Of de premie gaat omhoog en de pensioenregeling blijft ongewijzigd. Een combinatie van premiestijging en een lagere pensioenopbouw is ook mogelijk.

Wie beslist over de hoogte van de pensioenpremie van bpfBOUW?

Vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties uit alle sectoren besluiten over bovenstaande keuzes. BpfBOUW stelt op basis van die keuzes de precieze pensioenpremie vast.

Waarom de premie en de pensioenopbouw niet bevriezen totdat het nieuwe pensioenstelsel er is?

Het Pensioenakkoord houdt de bestaande wettelijke regels niet tegen. Als de premie de komende jaren gelijk blijft, moet de pensioenregeling aangepast worden.

Wanneer is de premie voor 2021 bekend?

In de loop van december 2020.