3 vragen en antwoorden over het nieuwe pensioenstelsel

Het nieuwe pensioenstelsel komt er aan. Uiterlijk in 2027 moeten alle pensioenfondsen overgaan op de nieuwe regels voor pensioen. Maar waarom komt er eigenlijk een nieuw pensioenstelsel? Hoe gaat het er uit zien? En wat betekent het voor u? Op deze 3 vragen geven we in dit artikel antwoord.

1. Waarom een nieuw pensioenstelsel?

De overheid en vakbonden zien dat het huidige stelsel niet flexibel genoeg is. Werknemers veranderen namelijk vaker van baan dan vroeger. Het nieuwe stelsel moet ook transparanter voor deelnemers worden. Er komen straks 2 contracten: het Nieuwe Pensioen Contract (NPC) en Wet Verbeterde Premieregeling (WVP). De sociale partners kiezen een van deze twee nieuwe contracten. In beide contracten spreekt men de in te leggen premie af. De hoogte van het pensioen is afhankelijk van de beleggingsrisico’s en te behalen beleggingsrendementen.

Deelnemers krijgen in het nieuwe stelsel ook meer inzicht in de ontwikkeling van hun eigen gereserveerd pensioenvermogen. Het nieuwe stelsel betekent niet dat alles gaat veranderen. U en uw werknemer blijven maandelijks premie betalen waarmee uw werknemer aan zijn pensioen bouwt. Als uw werknemer met pensioen gaat, krijgt hij nog steeds een levenslang ouderdomspensioen. Het nieuwe stelsel kent ook weer een nabestaandenpensioen.

2. Hoe ziet het nieuwe pensioenstelsel er straks uit?

Op dit moment moeten veel zaken nog verder worden uitgewerkt. Wat we al weten is dit:

  • Premie wordt voorspelbaarder. In het huidige contract is de toezegging een pensioenaanspraak. Hierdoor is de premie niet altijd goed voorspelbaar. Bij de nieuwe contracten wordt de premie leidend. 
  • Pensioen gaat meer meebewegen met de beurzen. Uw werknemer merkt dat zijn pensioenpot meer meebeweegt met de ontwikkelingen op de financiële markten. Beleggingsrisico’s en rendementen worden leeftijdsafhankelijk toegedeeld. Beide contracten bieden mogelijkheden om pensioenen te stabiliseren door het spreiden van schokken.
  • Pensioen wordt persoonlijker en transparanter. Uw werknemer krijgt straks een eigen pensioenpot waarin hij beter kan zien hoe zijn pensioen zich ontwikkelt. En welke pensioenuitkering hij daarvoor kan krijgen.

3. Wat betekent het nieuwe stelsel voor u als werkgever?

Op dit moment kunnen we hier nog niet heel veel over zeggen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt de wetgeving verder uit. Begin 2022 gaat het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Dan weten we ook beter wat de nieuwe wet precies betekent voor u als werkgever. Daarna kiezen sociale partners tussen beide contracten. De nieuwe pensioenwet gaat in 2023 in. Uiterlijk in 2027 moeten alle pensioenfondsen overgaan op de nieuwe regels voor pensioen.