Nieuwe incassopartner voor bpfBOUW

BpfBOUW wil zijn verplichtingen richting deelnemers kunnen nakomen. Daarom is tijdige en volledige betaling van pensioenpremies belangrijk. Sinds dit jaar ondersteunt incassopartner Flanderijn hierbij.

Facturen worden meestal op tijd betaald, maar niet altijd. Dan is het soms nodig om een incassobureau hierbij te laten helpen. Onze incassopartner Flanderijn probeert rechtszaken zoveel mogelijk te voorkomen. Zij gaat met bedrijven in gesprek over de oorzaak van de achterstand en zoekt hierbij de best passende oplossing.