Bedrag ineens opnieuw uitgesteld

De invoering van het bedrag ineens is opnieuw uitgesteld. Dat maakte de overheid laatst bekend. De ingangsdatum van 1 januari 2024 is niet meer haalbaar. De nieuwe pensioenkeuze gaat op zijn vroegst in vanaf 1 januari 2025.

Wat is bedrag ineens?

Bedrag ineens is een nieuwe pensioenkeuze. Met bedrag ineens kan je werknemer een groter bedrag in 1 keer opnemen als hij of zij met pensioen gaat. Dit kan alleen op het moment dat je werknemer met pensioen gaat. Dit bedrag mag maximaal 10% van het ouderdomspensioen zijn. De werknemer mag zelf kiezen hoe hij of zij dit bedrag besteedt. 

Lees hier meer over bedrag ineens

Reden uitstel bedrag ineens

Het lukt de Tweede Kamer niet om dit wetsvoorstel nog voor de zomervakantie te behandelen. Daarnaast is het belangrijk dat pensioenfondsen zich goed kunnen voorbereiden. Zodat zij de deelnemers goed informeren over de pensioenkeuze bedrag ineens. Pensioenfondsen hebben aangegeven daar 6 tot 9 maanden voor nodig te hebben. Daardoor is de datum van 1 januari 2024 niet meer haalbaar.

Hoe nu verder?

Is de werknemer van plan om in 2023 met pensioen te gaan? Dan kan hij geen gebruik maken van bedrag ineens. De Tweede Kamer moet het wetsvoorstel voor het bedrag ineens goedkeuren. Daarna moet de Eerste Kamer het voorstel ook goedkeuren. De nieuwe pensioenkeuze gaat sowieso niet eerder in dan 1 januari 2025. Als we meer weten, kun je dat terugvinden op onze website.

11-08-2023