Het vernieuwde pensioenstelsel: vraag en antwoord

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 30 mei 2023 de Wet toekomst pensioenen aangenomen. De nieuwe regels in deze wet gelden voor alle pensioenfondsen in Nederland en gaan op 1 juli 2023 in. Maar het duurt nog wel even voor bpfBOUW overgaat op de nieuwe regels. 

Waarom een vernieuwd pensioenstelsel?

De overheid en vakbonden zien dat het huidige stelsel niet meer goed past bij deze tijd. Het is in dit stelsel bijvoorbeeld heel lastig de pensioenen te verhogen. Ook is het niet flexibel genoeg voor deze moderne tijd, waarin werknemers vaak van baan veranderen. Er komen straks 2 contracten: de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling. De sociale partners kiezen een van deze 2 contracten. Als je werknemer met pensioen gaat, ontvangt hij zijn leven lang pensioen. Samen met je werknemer blijf je maandelijks premie betalen waarmee je werknemer aan zijn pensioen bouwt. 

Wat betekent het vernieuwde stelsel voor werkgevers?

De premieafdrachten zijn stabieler in het nieuwe stelsel. Daardoor zijn de kosten van de premieafdracht beter te voorspellen. Voor werkgevers zijn er waarschijnlijk geen grote veranderingen. Samen met je werknemers blijf je maandelijks premie betalen waarmee je werknemer bouwt aan zijn pensioen. De nieuwe pensioenwet gaat op 1 juli 2023 in. De daadwerkelijke transitie en het moment dat er echt iets voor jou en je werknemers verandert, ligt naar verwachting pas in 2026.

Hoe zit het met de pensioenpremie in het vernieuwde stelsel?

De premie wordt voorspelbaarder. De premieafdrachten zijn stabieler in het nieuwe stelsel. Daardoor zijn de kosten van de premieafdracht beter te voorspellen. Dit is een voordeel voor werkgevers.

Wat moet ik als werkgever op dit moment communiceren/doen richting mijn medewerkers?

Je kunt vragen krijgen van werknemers over de nieuwe pensioenregels. Op dit moment kun je hen het beste doorverwijzen naar deze pagina of contact met ons op laten nemen. 


31-05-2023