Premie en pensioenen blijven gelijk in 2024

Het bestuur van bpfBOUW heeft besloten dat de pensioenpremie in 2024 gelijk blijft op 25,8%. Dit blijkt voor iedereen de beste optie en is kostendekkend. Hiermee voldoet de premie aan de wettelijke eisen. Ook de pensioenen zelf zullen in 2024 niet stijgen.

Vanaf 1 januari 2024 blijf je dezelfde pensioenpremie betalen

De maandelijkse bijdrage aan het pensioen van je werknemers verandert dus niet. We werken op dit moment alle premiepercentages en rekenregels voor 2024 per sector uit. Deze cijfers gebruik je om alvast de aanleveringen voor 2024 voor te bereiden. We doen ons uiterste best om de komende tijd alle informatie op onze website bij te werken.

Lichte stijging premies arbeidsongeschiktheidspensioenregeling

De premies voor de arbeidsongeschiktheidspensioenregeling stijgen in 2024 wel licht. Voor alle deelnemende sectoren gaat dit naar 0,20% van de pensioengrondslag.

Pensioenen niet omhoog in 2024

De pensioenen worden niet verhoogd per 1 januari 2024. Om de pensioenen te kunnen verhogen, kijken we in ons beleid naar de door het CBS berekende ontwikkeling van de prijzen tussen september 2022 tot en met september 2023. De prijzen daalden in deze periode met gemiddeld 1,39%. In ons beleid staat dat we bij een daling van de prijzen de pensioenen niet verhogen.

Dit kan een teleurstellende boodschap zijn voor je werknemers. Daarom leggen we uit waarom we dit doen.

Lees ook: De pensioenen worden niet verhoogd in 2024