BeterExcedent-regeling van bpfBOUW: iets voor u?

Voor uw werknemers met een pensioenloon boven de € 66.337,13 (vanaf 1 januari 2022) biedt bpfBOUW de aanvullende BeterExcedent-regeling. Via deze regeling bouwen uw werknemers pensioen op over het pensioenloon boven deze grens.

Voor uw werknemers die meer verdienen dan het maximum pensioenloon, kunt u de BeterExcedent-regeling van bpfBOUW afsluiten. Dit is een aanvullende pensioenregeling op basis van een beschikbare premie, waarmee u uw werknemers een goede aanvullende arbeidsvoorwaarde biedt. En waarmee u ook de risico's van arbeidsongeschiktheid en overlijden over dit deel van het pensioenloon verzekerd.
 
U stelt als werkgever een brutopremie beschikbaar voor het opbouwen en verzekeren van pensioenaanspraken. De premie wordt bepaald aan de hand van de door u gekozen premiestaffel en of u het risico van overlijden voor de deelnemer wenst mee te verzekeren. De BeterExcedent-regeling is voor u als werkgever een vrijwillige pensioenregeling. Sluit u de BeterExcedent-regeling af? Dan is deelname voor al uw werknemer(s) vervolgens verplicht.
 
De regeling kent 2 mogelijkheden:  
 
  1. Pensioeninkoopvariant: de jaarlijks ingelegde premie wordt per 31 december van ieder kalenderjaar gebruikt om de pensioenaanspraken te verhogen in de basispensioenregeling van bpfBOUW (pensioenregeling Bouwnijverheid).
  2. Beleggingsvariant: bpfBOUW belegt de nettopremie (= brutopremie -/- risicopremie) op naam van de deelnemer volgens een lifecycle beleggingsmodel. Dit betekent beleggen met het afbouwen van het beleggingsrisico. Als iemand ouder wordt, neemt het risico bij het beleggen af. De deelnemer heeft in de Beleggingsvariant de keuze uit een stabiele of een variabele pensioenuitkering op pensioendatum. Bij een stabiele pensioenuitkering weet een deelnemer ongeveer welk maandelijks pensioenbedrag hij de rest van zijn leven ontvangt. Bij een variabele pensioenuitkering bepalen we ieder jaar opnieuw de hoogte van het pensioen. Het pensioen is dan afhankelijk van de beleggingsresultaten die worden behaald.
Goed om te weten: binnen de BeterExcedent-regeling is de pensioenopbouw in 2022 gemaximeerd tot een pensioenloon van € 114.866.

Voordelen

  • Uw werknemer bouwt pensioen op en is verzekerd voor het hele salaris (in 2022 tot € 114.866). De BeterExcedent-regeling vult daarmee de basispensioenregeling goed aan.
  • Uw werknemer vindt zowel zijn basispensioenregeling als de BeterExcedent-regeling overzichtelijk in ‘Mijn Bouwpensioen’ en op zijn jaarlijkse pensioenoverzicht van bpfBOUW.
  • Alle pensioenregelingen onder één dak waardoor de administratieve lasten tot een minimum beperkt blijven. 
  • U hoeft geen financieel adviseur in te schakelen en bespaart dus advieskosten. Afsluiten loopt via onze relatiemanagers.
  • Na afsluiten van de uitvoeringsovereenkomst ontvangt u van ons doorlopende service en geven wij een voorlichtingsbijeenkomst voor de werknemers die deelnemen.

Nadelen

  • Het rendement is in de Beleggingsvariant afhankelijk van beleggingsresultaten. Die kunnen meevallen, maar ook tegenvallen. Het risico daarvoor ligt bij uw werknemers die deelnemen aan deze variant.
Tot slot, onze relatiemanagers geven u op maat gemaakte informatie over onze BeterExcedent-regeling. Ze geven u ondersteuning en begeleiden u door het proces van afsluiten.
U sluit de BeterExcedent-regeling af bij onze relatiemanagers. Zij informeren u eerst uitgebreid waarna u een offerte kunt aanvragen. U hoeft geen financieel adviseur in te schakelen en bespaart dus advieskosten. Heeft u interesse? Maak een afspraak met een van onze relatiemanagers.

Onze relatiemanagers vertellen u graag over de mogelijkheden van de BeterExcedent-regeling. Neem contact op met een van onze relatiemanagers. 

Of bekijk eerst onze pagina over de BeterExcedent-regeling voor werknemers.