Kiezen uit twee pensioencontracten

Keuze uit twee pensioencontracten

In het pensioenakkoord van 2019, worden twee verschillende pensioencontracten aangeboden: de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling. De sociale partners kiezen welke contractvorm het beste past bij BpfBouw en haar deelnemers.

Wat zijn de overeenkomsten?

  • Beide pensioencontracten zijn premieregelingen: werknemers en werkgevers leggen samen een pensioenpremie in. Deze pensioenpremies worden belegd. 
  • Er wordt in beide gevallen een persoonlijk pensioenvermogen opgebouwd. 
  • Er is sprake van een afwijkend rendement per leeftijd. Ook verandert de (verwachte) uitkering ieder jaar: de uitkeringen gaan directer meebewegen met de economie.

De verschillen tussen de pensioencontracten

De solidaire premieregeling bevat meer solidariteit. De flexibele premieregeling heeft meer flexibiliteit. In de flexibele premieregeling hebben deelnemers meer keuzevrijheid bij het beleggen. Als ze met pensioen gaan kunnen ze kiezen voor een vaste of een variabele uitkering. Maar als de beleggingsrendementen tegenvallen, kunnen ze minder rekenen op anderen. Dit komt doordat er minder risico’s kunnen worden gedeeld. In de solidaire premieregeling worden meer risico’s gedeeld.

Wanneer is duidelijk voor welk contact wordt gekozen?

De sociale partners kiezen voor één van de contracten. De sociale partners van BpfBOUW hebben voorlopig gekozen voor de solidaire premieregeling. De definitieve beslissing wordt naar verwachting in 2025 gemaakt. Uiterlijk op 1 januari 2028 moeten de nieuwe pensioencontracten in gaan. BpfBOUW stapt in 2027 over op het vernieuwde pensioenstelsel.