De feiten op een rij

Nederland, Groningen, 7 juli 2022.
Betonpompbedrijf (infra-project) bouwbedrijf Van Zanten Groep stort beton bij het Centraal Station van Groningen.

Fotografie: Jean-Pierre Jans

Diverse media besteden regelmatig aandacht aan de Wet toekomst pensioenen. Soms worden hierover uitspraken gedaan die vragen oproepen of verwarring zaaien. Wat is nu echt? Wat is een feit en wat wordt verkeerd uitgelegd? Onderstaande stellingen zijn uitgesproken in de media, maar zijn ze wel juist? Klik op een stelling om te lezen hoe het écht zit.

Het huidige pensioenstelsel sluit niet goed meer aan bij deze tijd. Als het economisch goed gaat, kunnen de pensioenen soms niet omhoog. Dat is niet uit te leggen. Ook houdt het pensioenstelsel niet genoeg rekening met mensen die geregeld van baan veranderen of zzp’er worden. Het vernieuwde pensioenstelsel houdt met al deze factoren wél rekening. Werknemers- en werkgeversorganisaties en het kabinet hebben in het Pensioenakkoord samen afspraken gemaakt over de nieuwe regels voor pensioen. Vervolgens is het wetsvoorstel voor de Wet toekomst pensioenen geschreven. De Tweede Kamer heeft veel aandacht besteed aan dit wetsvoorstel. Zo is de wet steeds verder verbeterd. De nieuwe regels voor pensioen maken het pensioenstelsel toekomstbestendig.

Om ervoor te zorgen dat iedereen krijgt waar hij of zij recht op heeft, is het belangrijk dat pensioenfondsen over correcte gegevens beschikken. Niet alleen nu, maar óók voor als pensioenfondsen overgaan op de nieuwe pensioenregels. Dat is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een verantwoordelijkheid die pensioenfondsen voelen voor alle deelnemers en gepensioneerden. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat er een fout sluipt in de administratie. Door veranderingen, uitzonderingen en wijzigingen in regels kunnen immers fouten ontstaan. Ook bij ons. Door nieuwe ontwikkelingen op het gebied van data-analyse kunnen we echter fouten beter opsporen. Daar zijn wij momenteel druk mee bezig. We verwachten vóór de overgang naar het vernieuwde pensioenstelsel daarmee klaar te zijn. Bovendien kunnen fouten natuurlijk altijd hersteld worden. Ook ná de overgang naar de nieuwe regels voor pensioen.

Administratieve fouten kunnen altijd hersteld worden. Ook fouten die in het verleden zijn gemaakt vóór de overstap naar het vernieuwde pensioenstelsel (invaren). Nu komt het ook weleens voor dat we een fout moeten herstellen. Ook met terugwerkende kracht. Wat wel klopt is dat het invaren van een fonds als geheel een eenmalige en onomkeerbare actie is. Denk daarbij aan het verdelen van een eventueel overschot op de dekkingsgraad. Maar als daarbij iets fout gaat, herstellen we dat natuurlijk.

We begrijpen de zorg. Het is een grote operatie. Daarvoor nemen wij de tijd om ons goed en zorgvuldig voor te bereiden. Daar zijn we nu al mee bezig. We brengen werkzaamheden in kaart en testen zéér uitvoerig. Onze ICT-systemen zijn hier goed voor toegerust.

Als de nieuwe pensioenregels ingaan, krijgt uw werknemer een persoonlijke pensioenpot. Hieruit wordt een levenslange pensioenuitkering betaald. Net als nu blijven we straks risico's delen. In het vernieuwde pensioenstelsel kan de hoogte van het pensioen wel jaarlijks veranderen. Dit hangt af van de beleggingsresultaten. Maar de nieuwe regels voor pensioen geven pensioenfondsen instrumenten om schommelingen zo veel mogelijk te beperken. Zodat uw werknemer kan rekenen op een zo stabiel mogelijk pensioen. De persoonlijke pensioenpot raakt nooit op. Uw werknemer blijft dus een leven lang pensioen ontvangen, hoe oud hij of zij ook wordt.

Wist u dit? 10 feiten op een rij

Dit weten werknemers over het vernieuwde pensioenstelsel:
 

  • 39% van de werknemers weet dat zij straks op de pensioendatum een bedrag ineens kunnen opnemen
  • 61% van de werknemers vindt het belangrijk dat een pensioenregeling keuzemogelijkheden biedt
  • 21% van de werknemers vindt dat ze redelijk op de hoogte zijn van het vernieuwde pensioenstelsel
  • 21% van de werknemers weet hier nog helemaal niets over
  • 17% van de werknemers kijkt voor informatie over de nieuwe pensioenwet op de website van het pensioenfonds (en dat is best veel)
  • 15% van de werknemers haalt informatie uit de media
  • 45- tot 54-jarige werknemers hebben de meeste interesse in eerder stoppen met werken
  • 18- tot 34-jarige werknemers hechten meer belang aan het leveren van een bijdrage aan een duurzame toekomst
  • Vrouwen, jongeren en minder hoog opgeleiden hebben zich nog nauwelijks verdiept in het vernieuwde pensioenstelsel
  • Informatie in de media over het vernieuwde stelsel bereikt vooral hoger opgeleide mannen

Bron: Onderzoeksrapportage Motivaction (2023)