eHerkenning: wat betekent het voor u als administratiekantoor?

eHerkenning vervangt het inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord op het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP). Voordat u aan de slag kan in het SWP, moeten uw klanten u eerst opnieuw machtigen.

Zorg dat uw klanten de machtiging zo snel mogelijk regelen

U bekijkt zelf via het SWP welke klanten u nog moeten machtigen:
  • Log in op het SWP en kies op het tabblad 'Klantbeeld' voor ‘Info eHerkenning’. U ziet hier welke klanten u nog niet gemachtigd hebben.
  • Vraag uw klanten die u nog niet hebben gemachtigd om dit zo snel mogelijk te doen. 
U heeft deze machtiging nodig om de pensioenadministratie van uw klanten te verzorgen.
  1. Uw klant logt in op het Selfservice Werkgevers Portaal.
  2. Er verschijnt automatisch een pop-up met zijn dienstverleners. 
  3. Uw klant bevestigt uw rol. Wij zorgen nu automatisch voor uw machtiging.
  1. U heeft een eHerkenning inlogmiddel met betrouwbaarheidsniveau EH3.
  2. U heeft de juiste APG-diensten geregeld via uw eHerkenning-leverancier: de APG-dienst ‘Pensioenaangifte’. 
  3. U bent door uw klant(en) in SWP gemachtigd.

Heeft u of uw klant in het aanmeldformulier aangegeven dat uw administratiekantoor de pensioenadministratie gaat doen? Dan kan uw administratiekantoor ook de aanmelding voltooien in het SWP. Dat doet u door op de link te klikken in de e-mail en in te loggen met uw eHerkenning inlogmiddel. In het SWP vult u de gegevens aan die nodig zijn voor de pensioenadministratie zoals het loontijdvak, de cao-indeling en het rekeningnummer als uw klant gebruikmaakt van automatische incasso.