999d65c1725871920f67df04cbfdc960

Premies berekenen voor 2021

 Man achter bureau aan het werk op laptop

Wil je je premie berekenen? Bekijk de premiepercentages en rekenregels per cao in het premiejaar 2021.

Bekijk de beroepencodes voor de sector Afbouw

Hieronder vindt u de rekenregels voor de verschillende cao’s binnen de sector: 

Bekijk de beroepencodes sector BIKUDAK

Hieronder vindt u de rekenregels voor de sector BIKUDAK:

Let op: 

  • Voor UTA-personeel levert u alleen de producten Middelloonregeling UTA-personeel en WGA-hiaat aan. 
  • U betaalt ook een bijdrage over de arbeidskosten van onderaannemers, met of zonder personeel. U levert via het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP) een opgave van de arbeidskosten. De bijdrage bedraagt per 1 april 2018 2,22% oftewel (0,022200) over de gefactureerde arbeidskosten aan onderaannemers. U levert per halfjaar aan. Heeft u geen arbeidskosten voor onderaannemers gemaakt, dan moet u voor die periode wel aangifte doen. U levert dan € 0,00 aan. Deze bijdrage kent géén werknemersdeel.
  • Vanaf 1 oktober 2021 gaat de bijdrage van werkgevers aan SF BIKUDAK omhoog van 2,83% naar 3,33%. De totale bijdrage is vanaf dat moment 4,48%. Vanaf 1 oktober 2021 geldt de zwaarwerkregeling BIKUDAK. Die regeling wordt voor een deel betaald door werkgevers via een verhoging van 0,5% van hun aandeel in de bijdrage aan SF BIKUDAK. Op de facturen heet de bijdrage vanaf dan SF BIKUDAK incl. RVU (Regeling Vervroegde Uittreding).
    Levert u elke vier weken uw loon- en premiegegevens aan? Dan wordt de verhoging voor u toegepast vanaf 11 oktober 2021 (periode 11).