Controle en handhaving

 Man achter bureau aan het werk op laptop

Bent u als werkgever aangesloten bij bpfBOUW? Dan levert u loon- en premiegegevens aan voor uw werknemers. Wij controleren deze gegevens. Zo zorgen we er voor dat uw werknemers later het pensioen krijgen waar zij recht op hebben. En dat u als werkgever niet te veel premies betaalt.

Controle op aanwezigheid gegevens

U levert per periode loon- en premiegegevens aan voor uw werknemer(s). Vergeet u een periode? Dan ontvangt u een herinnering om de gegevens alsnog aan te leveren. U ontvangt ook een herinnering wanneer u voor een loonperiode geen gegevens heeft aangeleverd.

Ontvangt u een herinnering?

Lever de loon- en premiegegevens dan alsnog aan. Doe dit alleen als de werknemer nog bij u in dienst is. Is of zijn de werknemer(s) niet meer bij u in dienst? Meld deze werknemer(s) dan uit dienst. Dit doet u via uw loonpakket of het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP).

Extra kosten bij niet tijdig aanleveren

Levert u na ontvangst van de herinnering geen nieuwe loon- en premiegegevens aan? Dan stellen wij deze zelf vast. Daarvoor gebruiken wij de laatste gegevens die u bij ons aanleverde. U ontvangt daarna een factuur op basis van deze gegevens. Dit noemen wij een opgelegde factuur. Ook ontvangt u een rentefactuur. De opgelegde factuur en rentefactuur worden niet automatisch geïncasseerd. U blijft verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens. Lever de gegevens daarom alsnog aan.

Controle op correctheid gegevens

Heeft u een correctieverzoek ontvangen? Dan vragen wij u de aangeleverde loon- en premiegegevens te corrigeren. Bijvoorbeeld omdat het aangeleverde uurloon lager is dan het minimumloon.

Hoe corrigeert u gegevens?

Lever de juiste gegevens aan in de eerstvolgende Levering Premie en Gegevens (LPG). Of vervang de foute LPG door een juiste LPG. Bij het correctieverzoek ontvangt u een overzicht van de door u te corrigeren gegevens. Dit overzicht is ook beschikbaar in het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP).

Corrigeren met terugwerkende kracht?

Wilt u een LPG corrigeren over eerdere jaren? Lees hoe u aanlevert met terugwerkende kracht.

Wat gebeurt er als u niet corrigeert?

Dan ontvangt u een door ons opgelegde premiefactuur en een rentefactuur voor de te laat aangeleverde premies. Deze worden niet automatisch geïncasseerd. U blijft verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens. Lever de gegevens daarom alsnog aan.