999d65c1725871920f67df04cbfdc960

Controle en handhaving

 Man achter bureau aan het werk op laptop

Ben je als werkgever aangesloten bij bpfBOUW? Dan lever je loon- en premiegegevens aan voor je werknemers. Wij controleren deze gegevens, zodat je werknemers later het pensioen krijgen waar ze recht op hebben. En zodat je zeker weet dat jij als werkgever niet te veel premies betaalt.

Controle op aanwezigheid gegevens

Je levert per periode loon- en premiegegevens aan voor je werknemer(s). Vergeet je een periode? Dan ontvang je een herinnering om de gegevens alsnog aan te leveren. Je ontvangt ook een herinnering wanneer je voor een loonperiode geen gegevens hebt aangeleverd.

Herinnering ontvangen

Als je een herinnering hebt ontvangen, lever de loon- en premiegegevens dan alsnog aan. Doe dit alleen als de werknemer nog bij je in dienst is. Is of zijn de werknemer(s) niet meer in dienst? Meld deze werknemer(s) dan uit dienst. Dat doe je via je loonpakket of het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP).

Extra kosten als je niet op tijd aanlevert

Lever je na ontvangst van de herinnering geen nieuwe loon- en premiegegevens aan? Dan stellen wij deze zelf vast. Daarvoor gebruiken wij de laatste gegevens die je bij ons aanleverde. Je ontvangt daarna een factuur op basis van deze gegevens. Dit noemen wij een opgelegde factuur. Ook ontvang je een rentefactuur. De opgelegde factuur en rentefactuur worden niet automatisch geïncasseerd. Je blijft verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens. Lever de gegevens daarom alsnog aan.

Controle op correctheid gegevens

Heb je een correctieverzoek ontvangen? Dan vragen wij je de aangeleverde loon- en premiegegevens te corrigeren. Bijvoorbeeld omdat het aangeleverde uurloon lager is dan het minimumloon.

Gegevens corrigeren

Lever de juiste gegevens aan in de eerstvolgende Levering Premie en Gegevens (LPG). Of vervang de foute LPG door een juiste LPG. Bij het correctieverzoek ontvang je een overzicht van de door jou te corrigeren gegevens. Dit overzicht is ook beschikbaar in het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP).

Corrigeren met terugwerkende kracht?

Wil je een LPG corrigeren over eerdere jaren? Lees hoe je aanlevert met terugwerkende kracht.

Wat gebeurt er als je niet corrigeert?

Dan ontvang je een door ons opgelegde premiefactuur en een rentefactuur voor de premies die je te laat hebt aangeleverd. Deze worden niet automatisch geïncasseerd. Je blijft verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens. Lever de gegevens daarom alsnog aan.