Facturen

 Man achter bureau aan het werk op laptop

Je ontvangt een factuur van ons via e-mail of post. In het Selfservice Werkgevers Portaal staat het volledige overzicht van je facturen. Welke facturen krijg je van ons?

Premiefactuur

Je ontvangt een premiefactuur als je de loon- en premiegegevens hebt aangeleverd. Op je premiefactuur zie je:

  • welk bedrag je betaalt aan bpfBOUW en de bedrijfstakeigen regelingen
  • wanneer wij dit bedrag van je rekening afschrijven of wanneer je dit bedrag uiterlijk moet overmaken.

Lever je geen loon- en premiegegevens aan of heb je signalen over je gegevens niet opgelost?

Dan maken wij zelf een schatting van je loon- en premiegegevens. Daarvoor gebruiken wij de laatste gegevens die je bij ons aanleverde. Omdat je de loon- en premiegegevens dan niet zelf bij ons aanlevert, ontvang je ook een rentefactuur.

Creditfactuur

Als je te veel premie hebt betaald ontvang je een creditfactuur.

Heb je nog facturen bij ons openstaan?

Wat je te veel betaalde, verrekenen we direct met deze facturen. Dat doen we alleen als de factuur nog niet is overgedragen aan een incassobureau

Heb je geen openstaande facturen?

Dan blijft het bedrag dat je te veel betaalde openstaan. En verrekenen wij dat met de eerstvolgende factuur.

Rentefactuur

Je ontvangt een rentefactuur:

  • als je loon- en premiegegevens niet of te laat aanlevert (aanleverrente)
    Je betaalt rente vanaf de uiterste aanleverdatum van de loonperiode tot het moment waarop je de juiste gegevens aanlevert. De rente is 7%. Een voorbeeld: is de uiterste aanleverdatum 1 december en lever je op 8 januari loon- en premiegegevens aan? Dan berekenen wij rente vanaf 2 december tot 8 januari.

  • als je na de vervaldatum van de factuur betaalt (betaalrente)
    Je betaalt rente vanaf de vervaldatum tot de dag dat je de factuur betaalt. De rente is 7%. Een voorbeeld: Als de vervaldatum 26 april is en je betaalt de factuur op 4 mei, dan betaal je over 7 dagen rente.