Met pensioen gaan

Uw werknemer gaat (eerder) met pensioen. Hoe begeleidt u hem hierbij? Wat moet u doorgeven aan ons?

 • Zorg dat u de ingangsdatum van het pensioen op tijd aan ons doorgeeft.

Weet uw werknemer welke keuzes hij kan maken rondom zijn pensioen? Ga ruim vóór de AOW-leeftijd met uw werknemer in gesprek over de mogelijkheden en wensen die hij heeft. Uw werknemer kan kiezen uit:

 • Eerder of later stoppen met werken
 • Deeltijdpensioen: in één keer stoppen of in stappen
 • Meer pensioen voor uw werknemer of zijn partner
 • Tijdelijk een hoger of lager pensioen

Denkt uw werknemer na over eerder met pensioen gaan? Het is dan belangrijk dat uw werknemer alle opties goed afweegt. Als een werknemer eerder met pensioen gaat, dan bouwt hij ook minder pensioen op. Uw werknemer laat zijn pensioengeld uit een langere periode uitkeren, waardoor hij uiteindelijk minder ontvangt als hij met pensioen is.

Eerder met pensioen

Besluit uw werknemer eerder met pensioen te gaan? Met de pensioensimulator op Mijn Bouwpensioen kan uw werknemer uitrekenen hoeveel pensioen hij krijgt. Als hij eerder stopt met werken, dan wijzigt zijn arbeidsverhouding. Geef deze wijziging door via uw loonpakket of het Selfservice Werkgevers Portaal

Lees meer over eerder met pensioen gaan voor uw werknemers.

Deeltijdpensioen

Uw werknemer kan ook met deeltijdpensioen gaan. Kiest uw werknemer hiervoor? Dan wijzigt de arbeidsverhouding. Het inkomen van uw werknemer verandert en dit heeft gevolgen voor de pensioenopbouw. Geef de wijziging in arbeidsverhouding door via uw loonpakket en het Selfservice Werkgevers Portaal.

Bekijk de meestgestelde vragen over deeltijdpensioen in het Bouwpensioen magazine.

Eerder stoppen voor werknemers met een bouwplaatsfunctie

Maakt uw werknemer gebruik van een uitkering via de zwaarwerkregeling (sector Bouw & Infra) of zware beroepenregeling (sector Afbouw)? Dan kan hij ook zijn pensioen bij bpfBOUW eerder laten ingaan. Bijvoorbeeld omdat de uitkering via de zwaarwerk- of zware beroepenregeling niet voldoende is. Uw werknemer kan in Mijn Bouwpensioen zien hoe zijn pensioen kan aansluiten op de uitkering. Hij kiest hiervoor ‘Plan uw pensioen’.

Uw werknemer ontvangt 6 maanden voor zijn AOW-leeftijd een brief met informatie over hoe hij pensioen aanvraagt via Mijn Bouwpensioen. Dit kan namelijk vanaf 6 maanden voor het bereiken van de AOW-leeftijd. Uw werknemer logt in met de DigiD app en met extra controle via SMS: deze extra veiligheidscontrole activeert uw werknemer via de site van DigiD. 

Hoe werkt pensioen aanvragen voor uw werknemer?

 • In Mijn Bouwpensioen doorloopt uw werknemer de stappen van de Pensioenplanner. Hij ziet direct wat dit financieel betekent.
 • Is alles naar wens ingevuld? Uw werknemer accepteert dan het pensioenvoorstel en verzendt de aanvraag.
 • Uw werknemer ontvangt binnen enkele dagen van ons een toekenningsbrief. Hierin staat hoeveel uw werknemer netto per maand ontvangt.
 • Vanaf dat moment regelen wij het verder voor uw werknemer. Hij krijgt zijn eerste pensioenuitkering uiterlijk op de 24ste van de maand dat hij met pensioen gaat.

Vraagt u pensioen aan voor uw werknemer?

Dit is mogelijk via onze Werkgeversdesk. Verzamel alle persoonlijke gegevens van uw werknemer. Neem vervolgens telefonisch of per mail contact met ons op.

Uw werknemer geeft de ingangsdatum van zijn (deel)pensioen zelf aan ons door. Als u weet wanneer uw werknemer met pensioen gaat, dan geeft u of uw administratiekantoor de wijziging aan ons door.

 • Gaat uw werknemer volledig met pensioen? Geef bij de gegevensaanlevering via uw loonpakket of het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP) door wat de laatste maand is dat uw werknemer werkzaam is. Geef ook de reden van beëindiging van de inkomstenverhouding door, in dit geval pensioen.
 • Gaat uw werknemer gedeeltelijk met pensioen? Geef bij de gegevensaanlevering via uw loonpakket of het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP) door vanaf wanneer deze urenmindering van kracht is. Geef ook de reden van de wijziging van de inkomstenverhouding aan ons door.

Als uw werknemer met pensioen gaat, kan hij zijn ouderdomspensioen verhogen met partnerpensioen. Bijvoorbeeld omdat hij geen partner heeft of omdat de partner zelf een goed pensioen heeft. Heeft uw werknemer een partner? Dan moet de partner wel toestemming geven, want na de verhoging krijgt de partner geen partnerpensioen meer. Uw werknemer kan in Mijn Bouwpensioen zelf aangeven of hij zijn ouderdomspensioen wil verhogen met partnerpensioen. U hoeft niets te doen.

Als uw werknemer met pensioen gaat, dan ontvangt hij maandelijks hetzelfde bedrag. Uw werknemer kan ervoor kiezen om in het begin tijdelijk een hoger of lager pensioen te ontvangen. Deze keuze maakt hij op het moment dat hij met pensioen gaat. Uw werknemer kan zijn keuze zelf aangeven in Mijn Bouwpensioen. U hoeft niets te doen.

Heeft uw werknemer een vraag over zijn pensioen? Dan kan hij bellen met onze klantenservice: 020 583 40 40 of met een vakbondsconsulent van het FNV, het CNV of het Zwarte Corps. Dat kan ook als hij geen lid is van een vakbond.