Ziek of arbeidsongeschikt

Uw werknemer is langdurig ziek of arbeidsongeschikt. Dat heeft gevolgen voor zijn pensioen. Wat moeten u en uw werknemer weten?

  • Uw zieke werknemer krijgt de eerste twee jaar salaris doorbetaald. De hoogte van het salaris in deze twee jaar staat in de cao of arbeidsovereenkomst.
  • De pensioenopbouw blijft in de eerste twee jaar van ziekte gelijk aan de opbouw vóórdat uw werknemer ziek werd.
  • Na twee jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid kijkt UWV of uw werknemer nog in staat is om te werken. Soms vindt deze UWV keuring al eerder plaats.

U betaalt het salaris aan uw zieke werknemer door. Bij ziekte van uw werknemer bent u verplicht het salaris de eerste twee jaar door te betalen (loondoorbetalingsplicht). Hoeveel pensioenpremie u moet betalen, hangt af van de cao waar uw werknemer onder valt.

In het eerste ziektejaar ontvangt uw werknemer gewoon salaris en daarover betaalt hij pensioenpremie. In het tweede jaar ontvangt uw werknemer vaak nog 70% salaris (per cao verschillend), hierover betaalt hij ook pensioenpremie. Voor het restant van 30% betalen u en uw werknemer geen pensioenpremie, dat komt uit het pensioenfonds van bpfBOUW. Wij noemen dit premievrije pensioenopbouw tijdens ziekte. De hoogte van deze premievrije pensioenopbouw verschilt per cao.

Is uw werknemer twee jaar onafgebroken ziek is geweest? Dan bepaalt UWV tijdens een keuring of uw werknemer nog (gedeeltelijk) kan werken. Is dit niet het geval? Dan kunt u in overleg met UWV de arbeidsovereenkomst met uw werknemer beëindigen. U hoeft dan geen pensioenpremie meer te betalen. UWV bepaalt of uw werknemer geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en hoe hoog de WIA-uitkering wordt. Wij ontvangen hierover een bericht van UWV. U hoeft hier niets voor te doen.

Stel dat uw werknemer na het tweede ziektejaar voor 50% in de WIA terechtkomt, maar voor de andere 50% wel weer voor u komt werken. Dan draagt u alleen pensioenpremie af voor de uren dat uw werknemer bij u werkt. Let op! Zorg dat u bij uw pensioenaangifte de gewerkte uren van uw werknemer naar beneden aanpast. Pas de uren aan naar mate van arbeidsongeschiktheid (%) van uw werknemer. U mag niet het uurloon verlagen.

Lees meer over pensioenaangifte doen.

Krijgt uw werknemer vervroegd een WIA-uitkering van UWV? Deze vervroegde uitkering heet IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Tijdens de IVA betaalt u het loon maximaal twee jaar door aan uw werknemer. U mag de IVA van het loon van uw werknemer aftrekken. Over het loon dat u uw werknemer betaalt, draagt u pensioenpremie af aan bpfBOUW.
 
Uw werknemer heeft recht op premievrije pensioenopbouw voor arbeidsongeschiktheid. De hoogte van de premievrije pensioenopbouw is de eerste 2 jaar na de eerste ziektedag 100%. Na 2 jaar wordt deze maximaal 69%.

Let op! Heeft uw werknemer voor 1 januari 2020 een vervroegde IVA-uitkering toegekend gekregen? Dan is de hoogte van de premievrije pensioenopbouw maximaal 69% vanaf de ingangsdatum van de IVA-uitkering. 

Overlijdt uw werknemer tijdens zijn/haar IVA? Dan is de hoogte van het partnerpensioen gebaseerd op het percentage van de premievrije pensioenopbouw.

Valt u als werkgever onder de cao Afbouw of sector Natuursteen? En zit uw werknemer in zijn tweede ziektejaar? U hoeft dan over dit tweede ziektejaar mogelijk geen loon- en premiegegevens aan te leveren voor de BTER-regelingen. Dit noemen wij dispensatie. Vul hiervoor het formulier melding tweede ziektejaar in en stuur het ondertekend naar premies@bpfbouw.nl. U ontvangt daarna een e-mail met informatie hoe u juist aanlevert voor deze werknemer. 

Heeft u vragen over de pensioenaangifte voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers? Bel met de afdeling Incasso: 020 583 42 00. Werknemers kunnen kosteloos ondersteuning krijgen van een vakbondsconsulent van het FNV, CNV of Het Zwarte Corps. De werknemer hoeft geen lid te zijn van de vakbond.