Ziek of arbeidsongeschikt

Je werknemer is langdurig ziek of arbeidsongeschikt. Dat heeft gevolgen voor zijn pensioen. Wat moeten jij en je werknemer weten?

 

  • Je zieke werknemer krijgt de eerste twee jaar salaris doorbetaald. De hoogte van het salaris in deze twee jaar staat in de cao of arbeidsovereenkomst.
  • De pensioenopbouw blijft in de eerste twee jaar van ziekte gelijk aan de opbouw vóórdat je werknemer ziek werd.
  • Na twee jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid kijkt UWV of je werknemer nog in staat is om te werken. Soms vindt deze UWV-keuring al eerder plaats.

Je betaalt het salaris aan je zieke werknemer door. Bij ziekte van je werknemer ben je verplicht het salaris de eerste twee jaar door te betalen (loondoorbetalingsplicht). Hoeveel pensioenpremie je moet betalen, hangt af van de cao waar je werknemer onder valt.

In het eerste ziektejaar ontvangt je werknemer gewoon salaris en daarover betaalt hij pensioenpremie. In het tweede jaar ontvangt je werknemer vaak nog 70% salaris (per cao verschillend), hierover betaalt hij ook pensioenpremie. Voor het restant van 30% betalen jij en je werknemer geen pensioenpremie, dat komt uit het pensioenfonds van bpfBOUW. Wij noemen dit premievrije pensioenopbouw tijdens ziekte. De hoogte van deze premievrije pensioenopbouw verschilt per cao.

Is je werknemer twee jaar onafgebroken ziek geweest? Dan bepaalt UWV tijdens een keuring of je werknemer nog (gedeeltelijk) kan werken. Is dit niet het geval? Dan kun je in overleg met UWV de arbeidsovereenkomst met je werknemer beëindigen. Je hoeft dan geen pensioenpremie meer te betalen. UWV bepaalt of je werknemer geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en hoe hoog de WIA-uitkering wordt. Wij ontvangen hierover een bericht van UWV. Je hoeft hier niets voor te doen.

Stel dat je werknemer na het tweede ziektejaar voor 50% in de WIA terechtkomt, maar voor de andere 50% wel weer voor je komt werken. Dan draag je alleen pensioenpremie af voor de uren dat je werknemer bij je werkt. Let op! Zorg dat je bij jouw pensioenaangifte de gewerkte uren van je werknemer naar beneden aanpast. Pas de uren aan naar mate van arbeidsongeschiktheid (%) van je werknemer. Je mag niet het uurloon verlagen.

Lees meer over pensioenaangifte doen.

Krijgt je werknemer vervroegd een WIA-uitkering van UWV? Deze vervroegde uitkering heet IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Tijdens de IVA betaal je het loon maximaal twee jaar door aan je werknemer. Je mag de IVA van het loon van je werknemer aftrekken. Over het loon dat je je werknemer betaalt, draag je pensioenpremie af aan bpfBOUW.

 

Je werknemer heeft recht op premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid. De pensioenopbouw blijft in de eerste 2 jaar na de 1e ziektedag 100%. Na 2 jaar wordt de pensioenopbouw maximaal 69%. Let op: je moet wel premie voor je werknemer betalen tot aan de 1e arbeidsongeschiktheidsdag. 

 

Let op! Heeft je werknemer voor 1 januari 2020 een vervroegde IVA-uitkering toegekend gekregen? Dan is de hoogte van de premievrije pensioenopbouw maximaal 69% vanaf de ingangsdatum van de IVA-uitkering. 

Overlijdt je werknemer tijdens zijn/haar IVA? Dan is de hoogte van het partnerpensioen gebaseerd op het percentage van de premievrije pensioenopbouw.

Val je als werkgever onder de cao Afbouw of sector Natuursteen? En zit je werknemer in zijn tweede ziektejaar? Je hoeft dan over dit tweede ziektejaar mogelijk geen loon- en premiegegevens aan te leveren voor de BTER-regelingen. Dit noemen wij dispensatie. Vul hiervoor het formulier melding tweede ziektejaar in en stuur het ondertekend naar premies@bpfbouw.nl. Je ontvangt daarna een e-mail met informatie hoe je juist aanlevert voor deze werknemer. 

Heb je vragen over de pensioenaangifte voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers? Bel met de afdeling Incasso: 020 583 42 00. Werknemers kunnen ondersteuning krijgen van een van onze pensioenvoorlichters.