Contact voor werkgevers

Heeft u niet kunnen vinden waar u naar zoekt? Neem dan contact op met bpfBOUW. Wij helpen u graag!

Mail dan naar premies@bpfbouw.nl. Of bel ons op werkdagen tussen 8.00 en 12.00 uur of tussen 13.00 en 17.30 uur op 020-583 42 00.

Vermeld uw aansluitnummer, dan kunnen wij u sneller helpen.

Mail dan naar werkgevers@bpfbouw.nl. Of bel ons op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur op 020-583 80 80

Vermeld daarbij uw aansluitnummer, dan kunnen wij u sneller helpen.

Jeroen Filemon, Annelies van der Laan en Remco Visser zijn als relatiemanagers van bpfBOUW het aanspreekpunt voor werkgevers.

Uw relatiemanager kunt u bellen voor:

  • een informatiebijeenkomst voor uw werknemers;
  • meer informatie over de producten van bpfBOUW.

Weet u niet wie uw relatiemanager is?

Stuur uw vraag naar werkgevers@bpfbouw.nl of bel ons. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur via 020-583 80 80.
Jeroen Filemon Annelies
van der Laan
Remco Visser

Telefoonnummer:
06 52 41 09 17

Telefoonnummer:
06 51 27 26 86

Telefoonnummer:
06 30 23 24 05

Jeroen_Filemon_relatiemanager Annelies_van_der_Laan_relatiemanager Remco_Visser_relatiemanager

Regio: Utrecht, N-Brabant en
westelijk deel van Gelderland

Regio: Groningen, Friesland,
Drenthe, Flevoland, Overijssel
en oostelijk deel van Gelderland

Regio: N-Holland, Z-Holland,
Zeeland en Limburg

U denkt er wellicht niet meteen aan, maar als werkgever komt u elke maand met het onderwerp ‘pensioen’ in aanraking. Als bpfBOUW vinden wij het belangrijk dat onze dienstverlening zo goed mogelijk aansluit op wat u nodig heeft. Daarover gaan we graag met u in gesprek. Meld u daarom nu aan voor ons werkgeverspanel.

U ontvangt dan maximaal 4 keer per jaar een uitnodiging om uw mening te geven over onze dienstverlening. Via een digitale vragenlijst, telefonisch of in een (digitale) klankbordgroep. U bepaalt per keer of u meedoet of niet. Op bpfbouw.nl/onderzoek leest u meer over de onderzoeken die wij doen en kunt u zich altijd weer afmelden.