Waarom nieuwe regelgeving voor pensioenen?

Nieuwe regels voor pensioen. Waarom eigenlijk?

Onlangs is de Wet toekomst pensioenen aangenomen en vóór 2028 zullen alle pensioenfondsen de overstap maken naar het vernieuwde pensioenstelsel. Niet iedereen begrijpt de noodzaak van de nieuwe pensioenregels. Dit artikel legt uit waarom de veranderingen plaatsvinden.

Een stabieler pensioen

Ondanks dat pensioenfondsen veel geld in kas hadden konden pensioenen in de afgelopen jaren vaak niet worden verhoogt. Voor veel mensen was dit onbegrijpelijk. Wanneer bpfBOUW de nieuwe pensioenregels heeft ingevoerd, kunnen pensioenen sneller verhoogt worden en stijgt de koopkracht van gepensioneerden. Bij financiële tegenwind kunnen de pensioenen ook dalen. Om dit op te vangen, zorgt bpfBOUW voor een buffer. Hiermee zorgen we ervoor dat de pensioenen niet te veel stijgen en dalen, zodat onze gepensioneerden een stabiel pensioen krijgen.

Veranderderingen in de arbeidsmarkt

Iedereen ontvangt op dit moment voor elke euro pensioenpremie net zoveel pensioen. Vreemd eigenlijk, aangezien de pensioenpremie van jongere werknemers nog jaren kan renderen, maar die van ouderen veel korter. Dat werkt goed wanneer mensen hun hele werkende leven pensioen opbouwen. En dan nog het liefst bij hetzelfde pensioenfonds, maar dat gebeurt tegenwoordig nog zelden. Daarom bevat het nieuwe pensioenstelsel persoonlijke pensioenpotjes, waardoor het rendement eerlijker wordt verdeeld. Deze nieuwe pensioenregels zijn hiermee beter afgestemd op de huidige arbeidsmarkt.

Persoonlijke pensioenpotjes geven meer duidelijkheid

In het bestaande systeem beheren pensioenfondsen een gemeenschappelijke pot geld, maar is het voor deelnemers niet duidelijk op welk deel zij recht hebben. In de nieuwe situatie wordt deze grote pot geld omgevormd naar persoonlijke pensioenpotjes. Dan is het voor iedereen duidelijk wat er in zijn of haar pensioenpotje zit. Alle premies die werknemer en werkgever inleggen, maar ook het rendement op de beleggingen, komen daarin terecht. Daarmee geeft het geld uit de pensioenpotjes inzicht in het opgebouwde pensioen van de deelnemers. Wanneer een deelnemer met pensioen gaat, wil dit niet zeggen dat het potje op een bepaald moment leeg is. BpfBOUW blijft het pensioen levenslang garanderen. 

Meer informatie

Wil je jouw werknemers uitgebreider informeren over de nieuwe pensioenregels? Of merkt u dat er onduidelijkheden of misverstanden zijn over het nieuwe pensioenstelsel? We hebben presentaties gemaakt waarin we het vernieuwde pensioenstelsel uitleggen. Deze vind je in de toolkit voor werkgevers.