Signaal 702 'IKV niet geleverd' oplossen

Signaal 702 geeft aan dat wij een inkomstenverhouding voor een werknemer niet (goed) hebben ontvangen. U ziet dit signaal als u niet aangeleverd heeft voor deze werknemer. Of als u wel heeft aangeleverd, maar met een onverwerkbare levering. Hieronder helpen we u graag stap voor stap om vast te stellen welke werknemer ontbreekt en wat u doet om dit op te lossen.

question-step-8bb4c3c98a

Weet u al over welke werknemer(s) het signaal gaat?

question-step-a1f1e97e1d

Is de werknemer uit dienst getreden?

final-step-d6616606d1

Geef aan ons door dat uw werknemer uit dienst is

Levert u aan via het Selfservice Werkgevers Portaal? Dan regelt u de uitdienstmelding ook via het SWP. Als u aanlevert via een softwarepakket voert u hier de goede uitdiensttredingsdatum door. Lever vervolgens de IKV opnieuw aan.

In sommige softwarepakketten is dit lastig. Bijvoorbeeld omdat uw werknemer al in een vorig boekjaar uit dienst trad. Neem dan contact met ons op. We begeleiden u dan bij de correctie via het SWP. U kunt uw werknemer ook via het SWP uitdienst melden. Zorg wel dat u dit ook nog doorvoert via uw softwarepakket. Anders ontstaat het signaal opnieuw bij uw volgende levering.

Als u via het Selfservice Werkgevers Portaal dit signaal wilt oplossen volgt u deze stappen.

  1. Selecteer bovenin het juiste aansluitnummer.
  2. Kies op het tabblad 'Dashboard' het juiste loontijdvak.
  3. Klik nu op de button 'ontbrekend'. 
  4. Klik op de werknemer die u uit dienst wilt melden.
  5. Kies nu de optie 'beëindig dienstverband'.
  6. Geef de einddatum in en ga verder. Indien gevraagd klikt u op de calculator achter de premiegrondslag. Afhankelijk van de opgegeven datum ziet u ook loongegevens en producten. Bijvoorbeeld als de wijziging gedurende een loontijdvak in gaat. U wijzigt dan de gegevens naar rato en niet voor de gehele periode.
  7. Klik vervolgens op 'opslaan'.
  8. Vergeet niet om de levering in te zenden, ga naar het tabblad 'Leveringen'.
  9. Selecteer de levering met de juiste aanmaak datum en de status 'door u te bewerken'.
  10. Klik op de button 'zend in', en bevestig nogmaals met 'zend in'. 
final-step-00dc71a3e5

Lever de IKV alsnog aan

Als uw werknemer nog in dienst is levert u de IKV alsnog aan. Een IKV opnieuw aanleveren doet u via uw softwarepakket of het Selfservice Werkgevers Portaal.

Heeft u deze IKV wel aangeleverd voor deze inkomstenperiode en krijgt u toch dit signaal? Dan was de levering met deze inkomstenverhouding onverwerkbaar. Lever deze inkomstenverhouding opnieuw aan. 

final-step-93cadd37bb

Zoek signaal 702 op in het Selfservice Werkgevers Portaal

Log in op het Selfservice Werkgevers Portaal. Ga naar het tabblad 'Signalen'. Filter op signaalcode 702 en als u deze weet de periode waarvoor de IKV ontbreekt. Klik nu op 'zoek'. U ziet nu alle openstaande 702-signalen voor deze periode. 

Klik nu op het signaal voor meer details.

Ga nu verder met dit stappenplan om het signaal op te lossen.