Handleidingen voor de pensioenaangifte

De pensioenaangifte kan soms ingewikkeld zijn. Daarom hebben we een aantal handleidingen en toelichtingen voor je op een rijtje gezet.

Handleidingen

Deze handleidingen helpen je op weg met het Selfservice Werkgevers Portaal. Bijvoorbeeld voor als je gegevens gaat wijzigen, dienstverbanden muteren of signalen wil opzoeken.

Om pensioen en eventuele aanvullende voorzieningen voor je werknemers op te bouwen, hebben wij hun loon- en premiegegevens nodig. Je levert deze aan met een Levering Premie en Gegevens (LPG), via je loonpakket of via het portaal.

Loon- en premiegegevens aanleveren

In onze Toelichting bij de Levering Premie en Gegevens (voor werkgevers, administratiekantoren en uitzendbureaus) vind je informatie over hoe je een werknemer aanmeldt, wat het productloon is en wat verbijzonderingen zijn (bijv. oproepkracht of arbeidsongeschiktheid).

Ga je voor de eerste keer je loon- en premiegegevens handmatig invoeren? Dan moet je de dienstverbanden van je werknemers eenmalig aanmaken.

Het financieel overzicht is alleen zichtbaar voor degene die in SWP staat geregistreerd als contactpersoon voor de financiële administratie. 

Oplosinstructies

Volg de oplosinstructies hieronder om specifieke signalen op te lossen. We begeleiden je dan stap voor stap.

Het aangeleverde uurloon is lager dan het cao minimum uurloon. Het minimum uurloon wordt bepaald door de leeftijd van de werknemer en de cao waar de werknemer onder valt.

Volg dit stappenplan om het signaal te bekijken in het Selfservice Werkgevers Portaal en om het op te lossen.

Voor een bepaald product zijn minder uren aangeleverd dan we hadden verwacht. Deze verwachting ontstaat door de deeltijdfactor. Het aantal aangeleverde uren klopt dus niet met de deeltijdfactor.

Volg dit stappenplan om het signaal te bekijken in het Selfservice Werkgevers Portaal en om het op te lossen.

Dit signaal ontstaat doordat een loontijdvak ontbreekt voor een inkomstenverhouding. We verwachten dat er ieder loontijdvak wordt aangeleverd voor een inkomstenverhouding. Deze verwachting bestaat vanaf de ingangsdatum dienstverband tot en met het eventuele einde hiervan.

Volg dit stappenplan om het signaal te bekijken in het Selfservice Werkgevers Portaal en om het op te lossen.

Dit signaal ontstaat wanneer een product niet is geleverd, maar wij deze op basis van onder andere leeftijd en cao indeling wel verwachten. 

Volg dit stappenplan om het signaal te bekijken in het Selfservice Werkgevers Portaal en om het op te lossen.

Signaal 702 geeft aan dat wij een inkomstenverhouding voor een werknemer niet (goed) hebben ontvangen. Je ziet dit signaal als je niet hebt aangeleverd voor deze werknemer. Of als je dat wel hebt gedaan, maar met een onverwerkbare levering. Hieronder helpen we je graag stap voor stap om vast te stellen welke werknemer ontbreekt en wat je moet doen om dit op te lossen.

Volg dit stappenplan om het signaal te bekijken in het Selfservice Werkgevers Portaal en om het op te lossen.

Toelichting en tips

In sommige situaties is het fijn als er wat extra uitleg is. Bijvoorbeeld over de vele afkortingen of wanneer je een nihil-loonopgave moet doen.

Wat is het verschil tussen de rol van gegevensleverancier en personeels- en salarisadministratie? Waar staat IKV of BTER voor? Bekijk hiervoor deze toelichting en uitleg.

Werkte een werknemer (of oproepkracht) niet tijdens een loontijdvak, of was deze met onbetaald verlof? Dan hoef je geen premies voor deze werknemer af te dragen. Maar je moet wel de Levering Premie en Gegevens doen. We noemen dit ook wel een nihil-loonopgave, omdat er geen loon wordt doorbetaald.

Je kunt in de volgende situaties een nihil-loonopgave doen:

  • Als de werknemer een oproepkracht is en in een loontijdvak niet heeft gewerkt. Je doet dan een nihil-loonopgave met code OPK (Oproepkracht);
  • Als de werknemer onbetaald verlof opneemt en daarom in een loontijdvak niet heeft gewerkt. Je doet dan een nihil-loonopgave met code OVW (Onbetaald verlof werknemer). Een voorbeeld hiervan is aanvullend geboorteverlof;
  • Als de werknemer volledig arbeidsongeschikt is en daarom in een loontijdvak niet heeft gewerkt. Je doet dan een nihil-loonopgave met code WIA (Arbeidsongeschikt volgens WIA).

 

Is er een andere situatie van toepassing? Waarschijnlijk moet je de werknemer dan bij ons afmelden. Neem gerust contact met ons op als je hierover vragen hebt. Zo zorgen we samen voor de juiste pensioenopbouw van je werknemer.

Huur je een uitzendkracht in?

Dan hoef je voor deze uitzendkracht geen pensioenpremie af te dragen. De verloning en premieafdracht loopt via het uitzendbureau.

Zend je uitzendkrachten uit in de bouwsector? Dan kan het zijn dat er een premieplicht is voor deze uitzendkrachten. Dit hangt af van of je lid bent van ABU of NBBU. En of je voor meer of minder dan 50 procent uitzendt.

Lees meer over het aanmelden van uitzend- en payrollkrachten

Huur je een vakantiewerker in?

Dan hoef je voor deze vakantiewerker geen pensioenpremie af te dragen. Volgens de cao’s die gelden in de bouwnijverheid is een vakantiewerker geen ‘werknemer.’ En hij bouwt daarom geen pensioen op.