Hoe zit het met uitzend-, payroll- en vakantiekrachten?

Man vervangt lamp in de gang

In sommige sectoren ben je als uitzendbureau of payrollonderneming verplicht om uitzendkrachten en payrollkrachten bij ons aan te melden. Wij leggen dit graag aan je uit.

Huur je als werkgever een uitzend- of payrollkracht in? Dan hoef je niets te doen. Het uitzendbureau of de payrollonderneming regelt de verloning en premieafdracht.

Huur je een vakantiewerker in? Dan hoef je voor deze vakantiewerker geen pensioenpremie af te dragen. Volgens de cao’s die gelden in de bouwnijverheid is een vakantiewerker geen ‘werknemer.’ En deze bouwt daarom geen pensioen op.

Payrollwerknemers in de sector Bouw & Infra, Afbouw en BIKUDAK

Alle payrollwerknemers in de sector Bouw & Infra, Afbouw en BIKUDAK moeten verplicht bij bpfBOUW worden aangemeld.  

Uitzenden in de sector Bouw & Infra en sector Afbouw

Vakkrachten zijn uitzendkrachten met een opleiding en/of werkervaring in de sectoren Bouw & Infra en Afbouw. Zij moeten verplicht bij bpfBOUW worden aangemeld:

Als zij direct voorafgaand aan het uitzendwerk al deelnemer waren bij bpfBOUW
en/of
nadat zij 12 maanden als vakkracht in de sector Bouw & Infra of Afbouw hebben gewerkt.

Zend je meer dan 50% van je werknemers uit in een van deze sectoren? Dan geldt deze verplichting niet alleen voor vakkrachten, maar voor al je werknemers. Tenzij je lid bent van ABU of NBBU. Dan geldt de verplichting alleen voor vakkrachten. En natuurlijk alle payrollwerknemers.

Volg de Beslisboom Uitzendkrachten Bouw & Infra en Afbouw om stap voor stap te bepalen of je verplicht bent om een uitzendkracht bij ons aan te melden.

Uitzenden in de sector BIKUDAK

Voor uitzendbureaus  in de sector BIKUDAK geldt het volgende. Je bent verplicht al je uitzendkrachten bij ons aan te melden als je meer dan 50% van je personeel in de sector BIKUDAK uitzendt. Tenzij je lid bent van ABU of NBBU. Dan ben je niet verplicht je werknemers bij ons aan te melden onder de sector BIKUDAK.

Heb je vragen?

Neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag!

Een vakkracht is de uitzend- of payrollkracht die: 

  • in totaal twaalf maanden heeft gewerkt in de sector Bouw & Infra of de sector Afbouw (binnen een periode van twee jaar). Dit kan zijn als werknemer en/of uitzendkracht, direct voorafgaand aan en/of tijdens het uitzendwerk in deze sector, of
  • werkzaam is als uitzendkracht of payrollkracht in een bouwplaatsfunctie en een opleiding in de Bouw & Infra volgt, dan wel die opleiding met een diploma of praktijkcertificaat heeft afgerond, of
  • werkzaam is als uitzendkracht of payrollkracht in een uta-functie en een diploma heeft behaald voor een bouwtechnische bol-opleiding op niveau 2 of hoger.