Hoe zit het met uitzend-, payroll- en vakantiekrachten?

Man vervangt lamp in de gang

In sommige sectoren bent u als uitzendbureau of payrollonderneming verplicht om uitzendkrachten en payrollkrachten bij ons aan te melden. Wij leggen dit graag aan u uit.

Huurt u als werkgever een uitzend- of payrollkracht in? Dan hoeft u niets te doen. Het uitzendbureau of de payrollonderneming regelt de verloning en premieafdracht.

Huurt u een vakantiewerker in? Dan hoeft u voor deze vakantiewerker geen pensioenpremie af te dragen. Volgens de cao’s die gelden in de bouwnijverheid is een vakantiewerker geen ‘werknemer.’ En hij bouwt daarom geen pensioen op.

Uitzenden in de sector Bouw & Infra en sector Afbouw

Vakkrachten in de sectoren Bouw & Infra en Afbouw moeten verplicht bij bpfBOUW worden aangemeld. Zendt u meer dan 50% van uw werknemers uit in een van deze sectoren? Dan geldt deze verplichting niet alleen voor vakkrachten, maar voor al uw werknemers. Tenzij u lid bent van ABU of NBBU. Dan geldt de verplichting alleen voor vakkrachten.

Volg de Beslisboom Uitzendkrachten Bouw & Infra en Afbouw om stap voor stap te bepalen of u verplicht bent om een uitzendkracht bij ons aan te melden. Wilt u weten of uw payrollkrachten nu al onder de huidige verplichtstelling vallen? Bekijk de Beslisboom Payrollondernemingen Bouw & Infra en Afbouw.

Uitzenden in de sector BIKUDAK

Voor uitzendbureaus en payrollondernemingen in de sector BIKUDAK geldt het volgende. U bent verplicht al uw werknemers bij ons aan te melden als u meer dan 50% van uw personeel in de sector BIKUDAK uitzendt. Tenzij u lid bent van ABU of NBBU, dan bent u niet verplicht uw werknemers bij ons aan te melden onder de sector BIKUDAK.

Payrollondernemingen

Als payrollonderneming bent u van harte welkom om alle payrollkrachten die u uitzendt in de bouw bij ons aan te melden. Het maakt hiervoor niet uit in welke sector u werknemers uitzendt. U zorgt hiermee voor een goed pensioen voor deze werknemers. Wilt u als payrollonderneming, naast uw vakkrachten, al uw payrollkrachten bij ons aanmelden? Dan kunt u uw organisatie vrijwillig bij ons aanmelden.

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Een vakkracht is de uitzend- of payrollkracht die: 

  • in totaal twaalf maanden heeft gewerkt in de sector Bouw & Infra of de sector Afbouw (binnen een periode van twee jaar). Dit kan zijn als werknemer en/of uitzendkracht, direct voorafgaand aan en/of tijdens het uitzendwerk in deze sector, of
  • werkzaam is als uitzendkracht of payrollkracht in een bouwplaatsfunctie en een opleiding in de Bouw & Infra volgt, dan wel die opleiding met een diploma of praktijkcertificaat heeft afgerond, of
  • werkzaam is als uitzendkracht of payrollkracht in een uta-functie en een diploma heeft behaald voor een bouwtechnische bol-opleiding op niveau 2 of hoger.