999d65c1725871920f67df04cbfdc960

Rekenregels en beroepencodes 2020

 Man achter bureau aan het werk op laptop

Wilt je je premie berekenen? Bekijk de premiepercentages en rekenregels per cao in het premiejaar 2020.

De rekenregels en premiepercentages voor de cao voor Bouw & Infra. Cao-code: 01

ProductkeuzeProductvariantRekenregels
ML
BW
Middelloonregeling
BPFBA
BW
Aanvulling 55min Bouw
VPBW
BW
Aanvulling 55min Bouwloon
AOP
BW
Arbeidsongeschiktheidspensioen
OOBW
BS
Opleidings- en Ontwikkingsfonds Bouw & Infra
SABW
BW
Stichting Aanvullingsfonds Bouw & Infra
BEXC
BE
BeterExcedent

 

Bekijk alle rekenregels.

Rekenregels en premiepercentages voor de cao voor afbouw. Cao-code: 02

ProductkeuzeProductvariantRekenregels
ML
AB
Middelloonregeling
OOAFB
AB
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Afbouw
COVAFB
AB
Collectieve ongevallen voorziening sector Afbouw
FYSAFB
AB
Fysiotherapie sector Afbouw
BEXC
BE
BeterExcedent

 

Bekijk alle rekenregels.

Rekenregels en premiepercentages voor de cao voor het Natuursteenbedrijf. Cao-code: 03

ProductkeuzeProductvariantRekenregels
ML
NT
Middelloonregeling
BPFNTA
NT
Aanvulling 55min
AOP
NT
Arbeidsongeschiktheidspensioen
OOAFB
NT
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Afbouw
COVAFB
NT
Collectieve ongevallenverzekering sector Natuursteen
FYSAFB
NT
Fysiotherapie sector Natuursteen
BEXC
BE
BeterExcedent

 

Bekijk alle rekenregels.

Rekenregels en premiepercentages voor de Bitumineuze- en Kunststofdakbedekkingsbedrijven. Cao-code: 04

ProductkeuzeProductvariantRekenregels
ML
DD
Middelloonregeling niet-UTA personeel
BPFBBA
DD
Aanvulling 55min
MLBITU
DU
Middelloonregeling UTA-personeel
SFBIT
DD
SF BIKUDAK
WGABIT
DD
WGA-hiaat
COVBIT
DD
Collectieve Ongevallenverzekering
BEXC
BE
BeterExcedent

 

Aanleveren voor UTA-personeel

Voor UTA-personeel levert u alleen de producten Middelloonregeling UTA-personeel en WGA-hiaat aan.

Bijdrage arbeidskosten onderaannemers

Let op: naast bovenstaande producten geldt ook een bijdrage over de arbeidskosten van onderaannemers, met of zonder personeel. U levert deze bijdrage aan via het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP). De bijdrage bedraagt per 1 april 2018 2,22% oftewel (0,022200) over de gefactureerde arbeidskosten aan onderaannemers. U levert per halfjaar aan. Heeft u geen arbeidskosten voor onderaannemers gemaakt, dan moet u voor die periode wel aangifte doen. U levert dan € 0,00 aan. Deze bijdrage kent géén werknemersdeel.

Bekijk alle rekenregels.

Rekenregels en premiepercentages voor de Mortel- en Morteltransportondernemingen (op basis van een 40-urige werkweek). Cao-code: 05

ProductkeuzeProductvariantRekenregels
ML
MR
Middelloonregeling
BPFBMA
MR
Aanvulling 55min
AOP
MR
Arbeidsongeschiktheidspensioen
BEXC
BE
BeterExcedent

 

Bekijk alle rekenregels.

Rekenregels en premiepercentages voor de Mortel- en Morteltransportondernemingen (op basis van een 36-urige werkweek). Cao-code: 36

ProductkeuzeProductvariantRekenregels
ML
MR
Middelloonregeling
BPFBMA
MR
Aanvulling 55min
AOP
MR
Arbeidsongeschiktheidspensioen
BEXC
BE
BeterExcedent

 

Bekijk alle rekenregels.

Rekenregels en premiepercentages voor UTA-personeel Bouw & Infra (06) en de Regeling Pensioen UTA Bouw (17). Cao-code: 06 en 17

ProductkeuzeProductvariantRekenregels
ML
BU
Middelloonregeling
BPFBAU
BU
Aanvulling 55min
VUBWU
BU
Aanvulling 55min UTA-salaris
AOP
BU
Arbeidsongeschiktheidspensioen
OOBWU
UB
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Bouw & Infra (deze rekenregels gelden alleen voor cao 06)
SABBU
BU
Stichting Aanvullingsfonds Bouw & Infra (deze rekenregels gelden alleen voor cao 06)
BEXC
BE
BeterExcedent

 

Bekijk alle rekenregels.

Rekenregels en premiepercentages voor de Timmerindustrie. Cao-code: 09

ProductkeuzeProductvariantRekenregels
ML
TM
Middelloonregeling
AOP
TM
Arbeidsongeschiktheidspensioen
SWTIM
TM
Sociaal en Werkgelegenheidsfonds
BEXC
BE
BeterExcedent

 

Bekijk de rekenregels.

Rekenregels en premiepercentages voor de Baksteenindustrie. Cao-code: 48

ProductkeuzeProductvariantRekenregels
ML
BA
Middelloonregeling
BPFBAK
BA
Aanvulling 55min
BEXC
BE
BeterExcedent

 

Bekijk alle rekenregels.

Rekenregels en premiepercentages voor vrijwillige deelname UTA-personeel (op basis van een 38-urige werkweek). Cao-code: 80

ProductkeuzeProductvariantRekenregels
ML
BU
Middelloonregeling
BPFBAU
BU
Aanvulling 55min
VUBWU
BU
Aanvulling 55min UTA-salaris
AOP
BU
Arbeidsongeschiktheidspensioen
OOBWU
UB
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Bouw & Infra
SABBU
BU
Stichting Aanvullingsfonds Bouw & Infra
BEXC
BE
BeterExcedent

 

Bekijk alle rekenregels.

Rekenregels en premiepercentages voor vrijwillige deelname UTA-personeel. Cao-code: 91

ProductkeuzeProductvariantRekenregels
ML
BU
Middelloonregeling
BPFBAU
BU
Aanvulling 55min
VUBWU
BU
Aanvulling 55min UTA-salaris
AOP
BU
Arbeidsongeschiktheidspensioen
OOBWU
UB
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Bouw & Infra
SABBU
BU
Stichting Aanvullingsfonds Bouw & Infra
BEXC
BE
BeterExcedent

 

Bekijk alle rekenregels.

Rekenregels en premiepercentages voor Pensioenopbouw voor uitzendbureaus in de Bouw. Cao-code: 92

ProductkeuzeProductvariantRekenregels
ML
BW
Middelloonregeling
BPFBA
BW
Aanvulling 55min
VPBW
BW
Aanvulling 55min Bouwloon
AOP
BW
Arbeidsongeschiktheidspensioen

 

Bekijk alle rekenregels.

Rekenregels en premiepercentages voor zelfstandige ondernemers werkzaam in de Natuursteenbranche. Cao-code: 93

ProductkeuzeProductvariantRekenregels
ML
ZN
Middelloon
BPFZNA
ZN
Aanvullingsregeling 55min

 

Bekijk alle rekenregels.

Rekenregels en premiepercentages voor zelfstandige ondernemers werkzaam in de Afbouwbranche. Cao-code: 94

ProductkeuzeProductvariantRekenregels
ML
ZA 
Middelloon