999d65c1725871920f67df04cbfdc960

Stap 3 | Je ontvangt een factuur voor de premiebetaling

We hebben vastgesteld hoeveel pensioenpremie je afdraagt. Je krijgt direct na de succesvolle verwerking van je levering per e-mail of post een factuur van ons. Je eerste factuur valt soms hoger uit dan je had verwacht. Dat komt doordat je met een terugwerkende kracht (TWK) deze factuur ontvangt. Deze factuur loopt over meerdere loontijdvakken, bijvoorbeeld doordat je je pas later bij ons hebt aangemeld of later bent begonnen met aanleveren.

question-step-a36b88a9e5
Betaal je per automatische incasso?
final-step-8ae894c5c3

U betaalt per automatische incasso

Wij schrijven uw premie binnen 3 werkdagen na factuurdatum af van uw rekening. U hoeft dus niets te doen.

Kijk voor de specificatie van de factuur op het Selfservice Werkgevers Portaal en ga naar het tabblad 'Financieel'. Hier ziet u de premie uitgesplitst naar de pensioenregelingen van bpfBOUW en de bedrijfstakeigen regelingen van uw sector. Wilt u inzicht in de premie op werknemersniveau? Open de betreffende levering in het Selfservice Werkgevers Portaal via het tabblad ‘Leveringen’.

De automatische incasso geldt alleen voor uw periodieke premiefactuur. Opgelegde facturen of rentefacturen versturen wij apart en verwerkt u zelf.

Heeft u vragen over de factuur? Neem contact met ons op. We kunnen u sneller helpen als u het debiteurennummer bij de hand heeft. Dit nummer staat op uw factuur.

Ga hierna door naar stap stap 4.

final-step-7a2d60fc08

U betaalt handmatig

Maak binnen 14 dagen na factuurdatum het factuurbedrag over.

Vermeld bij de betaling altijd het betaalkenmerk dat u op de factuur ziet. Maak het bedrag over naar:

Rekeningnummer: NL12 ABNA 0481 7003 07
Ten name van: Stichting Derdengelden APG inz. Bouw

  • Wilt u de specificatie van de factuur zien? Log in op het Selfservice Werkgevers Portaal en ga naar het tabblad 'Financieel'. Hier ziet u de premie uitgesplitst naar de pensioenregelingen van bpfBOUW en de bedrijfstakeigen regelingen van uw sector. Wilt u inzicht in de premie op werknemersniveau? Open de betreffende levering in het Selfservice Werkgevers Portaal via het tabblad ‘Leveringen’.
  • Heeft u vragen over de factuur? Neem contact met ons op. We kunnen u sneller helpen als u het debiteurennummer bij de hand heeft.
  • Betaalt u in de toekomst liever per automatische incasso? Geef dit aan ons door via het Selfservice Werkgevers Portaal. In deze handleiding leggen we uit hoe u gegevens aanpast.

Ga als u klaar bent door naar stap 4.