Stap 2 | Wij controleren de levering. Waar nodig pas je deze nog aan.

Mooi werk, je hebt de loon- en premiegegevens aangeleverd! Nu gaan wij de levering controleren. Je krijgt na deze controle per e-mail bericht van ons als er gegevens in de levering niet kloppen of niet compleet zijn. Dat noemen we signalen. In deze stap geven we tips over hoe deze signalen kan oplossen.

question-step-767c655cd1
Heb je een melding ontvangen over openstaande signalen?
question-step-4de8e70035
Heb je de loon- en premiegegevens via je salarispakket aangeleverd?
final-step-594cdaf7ab

Los de signalen op via het Selfservice Werkgevers Portaal en de salarissoftware

Heb je een melding gekregen van openstaande signalen? Zorg dat dat je deze signalen zo snel mogelijk oplost, zodat wij jouw levering goed kunnen verwerken.

In het Selfservice Werkgevers Portaal staat welke signalen open staan. Je lost deze daarna op via je salarissoftware.

Wat hou je bij de hand?

 • Je eHerkenning inlogmiddel.
 • Je salarissoftware.

Wat ga je doen?

 1. Log in op het Selfservice Werkgevers Portaal en controleer de signalen. In de handleiding 'Corrigeren signalen' staat in stap 1 tot en met 7 stap hoe je dat doet.
 2. Je leverde de gegevens aan via salarissoftware. Verwerk de signalen dus ook via deze software.
 3. Afhankelijk van de status van het signaal los je deze op een andere manier op. Is het signaal:
  • onwaarschijnlijk? Controleer of de gesignaleerde informatie klopt. Kloppen de gegevens inderdaad niet? Lever dan de inkomstenverhouding (ikv) waar signalen voor open staan opnieuw aan. Je kan ook de hele periode opnieuw aanleveren als dit gemakkelijker is. Als de gegevens wel kloppen hoef je niets te doen.
  • verwerkbaar? Je hoeft alleen de inkomstenverhouding (ikv) waar signalen voor open staan opnieuw aan te leveren. Je kan ook de hele periode opnieuw aanleveren als dit gemakkelijker is.
  • onverwerkbaar? Lever de gehele levering opnieuw aan.

En wat nu?

Zijn de signalen opgelost en de gegevens opnieuw aangeleverd? Dan kun je verder naar stap 3.

final-step-a7dbd8bee7

Los de signalen op via het Selfservice Werkgevers Portaal

Heb je een melding gekregen van openstaande signalen? Zorg dat dat je deze signalen zo snel mogelijk oplost, zodat wij jouw levering goed kunnen verwerken.

In het Selfservice Werkgevers Portaal staat welke signalen open staan. Je lost deze daarna op via je salarissoftware.

Wat hou je bij de hand?

 • Je eHerkenning inlogmiddel.
 • Je eigen salarisadministratie.

Wat ga je doen?

 1. Log in op het Selfservice Werkgevers Portaal.
 2. Controleer en verwerk de signalen. Volg deze handleiding stap voor stap. 
 3. Afhankelijk van de status van het signaal los je deze op een andere manier op. Heeft het signaal de aard:
  • onwaarschijnlijk? Controleer of de gesignaleerde informatie klopt. Kloppen de gegevens inderdaad niet? Lever dan de inkomstenverhouding (ikv) waar signalen voor open staan opnieuw aan. Je kan ook de hele periode opnieuw aanleveren als dit gemakkelijker is. Als de gegevens wel kloppen hoef je niets te doen.
  • verwerkbaar? Je hoeft alleen de inkomstenverhouding (ikv) waar signalen voor open staan opnieuw aan te leveren. Je kan ook de hele periode opnieuw aanleveren als dit gemakkelijker is.
  • onverwerkbaar? Lever de hele levering opnieuw aan.

En wat nu?

Zijn de signalen opgelost en gegevens opnieuw aangeleverd? Dan kun je verder naar stap 3.

final-step-8abee5874a

Er zijn geen openstaande signalen

Heb je na 1 werkdag nog geen bericht van ons over openstaande signalen? Meestal betekent dit dat de levering succesvol is verwerkt. Je kan dit natuurlijk altijd nakijken in het Selfservice Werkgevers Portaal, via het tabblad ‘Leveringen’.

Ga door naar stap 3.