Stap 2 | Wij controleren uw levering. Waar nodig past u deze nog aan.

Mooi werk, u heeft de loon- en premiegegevens aangeleverd. Wij controleren uw levering. U krijgt na deze controle per e-mail bericht van ons als er gegevens in uw levering niet kloppen of niet compleet zijn. Dat noemen we signalen. In deze stap geven we u tips over het oplossen van deze signalen.

question-step-767c655cd1

Heeft u een melding ontvangen over openstaande signalen?

question-step-4de8e70035

Heeft u uw loon- en premiegegevens via uw salarispakket aangeleverd?

final-step-594cdaf7ab

Los de signalen op via het Selfservice Werkgevers Portaal en uw salarissoftware

Het is belangrijk deze signalen zo snel mogelijk op te lossen, zodat wij uw levering goed kunnen verwerken.

Via het Selfservice Werkgevers Portaal ziet u welke signalen open staan. U lost deze daarna op via uw salarissoftware.

Wat houdt u bij de hand?

 • Uw eHerkenning inlogmiddel.
 • Uw salarissoftware.

Wat gaat u doen?

 1. Log in op het Selfservice Werkgevers Portaal. Hier controleert u de signalen. Volg de handleiding 'Corrigeren signalen'. Hier leest u in stap 1 tot en met 7 stap voor stap hoe u signalen controleert.
 2. U leverde uw gegevens aan via uw salarissoftware. Verwerk de signalen dus ook via uw salarissoftware.
 3. Afhankelijk van de status van uw signaal lost u deze op een andere manier op. Is uw signaal: 
  • onwaarschijnlijk? Controleer of de gesignaleerde informatie correct is. Kloppen de gegevens inderdaad niet? U hoeft alleen de inkomstenverhouding (ikv) waar signalen voor open staan opnieuw aan te leveren. U kunt natuurlijk ook de hele periode opnieuw aanleveren als dit gemakkelijker is. Als de gegevens wel kloppen hoeft u niets te doen.
  • verwerkbaar? U hoeft alleen de inkomstenverhouding (ikv) waar signalen voor open staan opnieuw aan te leveren. U kunt natuurlijk ook de hele periode opnieuw aanleveren als dit gemakkelijker is.  
  • onverwerkbaar? Lever de gehele levering opnieuw aan.

En wat nu?

Zijn de signalen opgelost en de gegevens opnieuw aangeleverd? Dan kunt u verder naar stap 3.

final-step-a7dbd8bee7

Los de signalen op via het Selfservice Werkgevers Portaal

Het is belangrijk deze signalen op tijd op te lossen.

Via het Selfservice Werkgevers Portaal ziet u welke signalen open staan. Los deze signalen op.

Wat houdt u bij de hand?

 • Uw eHerkenning inlogmiddel.
 • Uw eigen salarisadministratie.

Wat gaat u doen?

 1. Log in op het Selfservice Werkgevers Portaal.
 2. Hier controleert en verwerkt u de signalen. Volg deze handleiding stap voor stap.
 3. Afhankelijk van de status van uw signaal lost u deze op een andere manier op. Heeft het signaal de aard: 
  • onwaarschijnlijk? Controleer of de gesignaleerde informatie correct is. Kloppen de gegevens inderdaad niet? Dan past u alleen de inkomstenverhouding (ikv) waar signalen voor open staan aan. Als de gegevens wel kloppen hoeft u niets te doen.
  • verwerkbaar? U hoeft alleen de inkomstenverhouding (ikv) waar signalen voor open staan opnieuw aan te leveren. Dan past u alleen de inkomstenverhouding (ikv) waar signalen voor open staan aan.
  • onverwerkbaar? Dan levert u de gehele levering opnieuw aan.

En wat nu?

Zijn de signalen opgelost en gegevens opnieuw aangeleverd? Dan kunt u verder naar stap 3.

final-step-8abee5874a

Er zijn geen openstaande signalen

Heeft u na 1 werkdag nog geen bericht van ons over openstaande signalen? Meestal betekent dit dat uw levering succesvol is verwerkt. U kunt dit natuurlijk altijd nakijken in het Selfservice Werkgevers Portaal, via het tabblad ‘Leveringen’.

Ga door naar stap 3.