Ontslag

Uw werknemer neemt of krijgt ontslag en gaat dus uit dienst. Dat heeft gevolgen voor de opbouw van zijn pensioen en de pensioenpremie die u voor deze werknemer betaalt.

  • Gaat een werknemer uit dienst? Geef dit zo snel mogelijk aan ons door. U hoeft namelijk geen pensioenpremie meer te betalen voor deze werknemer.
  • Geef de einddatum aan ons door via uw loonpakket of het Selfservice Werkgevers Portal.

Wanneer uw werknemer ontslag neemt of krijgt, is het belangrijk dat u de einddatum aan ons doorgeeft. Dit is de laatste datum waarop de werknemer voor u heeft gewerkt. U kunt het einde van een dienstverband doorgeven via:

De deelname van uw werknemer aan de pensioenregeling stopt als hij uit dienst is gemeld.

Bij een einde dienstverband kan uw werknemer zelf pensioen blijven opbouwen bij ons. Dat noemen we vrijwillige voortzetting. Het voordeel is dat uw werknemer toch pensioen kan blijven opbouwen, dat geeft meer zekerheid voor later. Informeer uw werknemer hierover als hij of zij uit dienst gaat. U kunt hem doorverwijzen naar de pagina ‘Werkloos’ voor meer informatie.