Aanvullingsregeling Bikudak

Je bouwt pensioen op in onze basisregeling. Daarnaast was je deelnemer in de aanvullingsregeling Bikudak. Deze regeling liep tot 1 januari 2021. Je hebt mogelijk recht op extra pensioen uit deze regeling.

Tot en met 31 december 2020 was het extra pensioen uit de aanvullingsregeling voorwaardelijk. Dit betekent dat je aan bepaalde regels moest blijven voldoen. Alleen dan heb je recht op het extra pensioen. Voldeed je op 31 december 2020 aan de regels? Dan is dit extra pensioen per 31 december 2020 toegevoegd aan je pensioen.

Heb je recht op het extra pensioen? Dan zie je het bedrag op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2021. Vanaf 2022 staat dit extra bedrag niet meer apart op je UPO. Het is namelijk al samengevoegd met het bedrag dat je opbouwt in onze basisregeling.

Let op!

 • Voldeed je vóór 31 december 2020 aan alle regels en werd je 60? Dan verhoogden wij op dat moment je pensioen met het extra pensioen. Voldeed je aan alle regels en was je op 31 december 2020 nog geen 60? Dan verhoogden wij je pensioen op 31 december 2020.
 • De aanvullingsregeling Bikudak geldt niet voor UTA-werknemers.
 • Werkte je in deeltijd? Dan kreeg je minder extra pensioen.
 • Stopte je tussendoor met je deelname aan de aanvullingsregeling Bikudak? Dan krijg je minder extra pensioen. Hoe langer je stopte, hoe lager je extra pensioen.
 • Was je op 31 december 2020 werkloos, arbeidsongeschikt, eigen baas of bleef je in dienst maar kreeg je geen loon? Of bouwde je premievrij pensioen op? Je was dan geen deelnemer meer aan de aanvullingsregeling. Daardoor kreeg je geen extra pensioen. Zette je de aanvullingsregeling vrijwillig voort? En betaalde je zelf de premies? Dan had je wel recht op het extra pensioen als je aan alle regels voldeed.

  Extra pensioen 18,6% lager

  De cao-partijen in de Bikudak-sector keken elk jaar of er genoeg geld was voor het extra pensioen. Premieverhogingen (voor jou en je werkgever) waren niet voldoende om verlaging te voorkomen. Uit de laatste berekening bleek dat deze verlaging van het extra pensioen nodig was. Dit heeft geen invloed op het pensioen dat je al in onze basisregeling heeft opgebouwd.

  • Je hebt in de periode van 1 september 2005 tot 1 april 2006 in de Bikudak-sector gewerkt. Je werkgever heeft toen premie betaald voor de VUT-regeling.
  • Je moest op 31 december 2020 of als je 60 werd deelnemer zijn aan de aanvullingsregeling.

  Heb je vragen? Neem dan contact op met een van onze medewerkers. Zij kunnen ook een persoonlijk gesprek met een van onze pensioenvoorlichters voor je inplannen.